Laat me staan!

In verband met de nieuwbouwplannen voor het project 'Juliaan' aan de Juliana van Stolbergstraat in Castricum dreigen 12 gezonde monumentale populieren te worden gekapt. Gelegen aan de singel Jan van Nassaustraat, zijn het beeldbepalende bomen - dragers van de groene uitstraling van de buurt. Belangrijk in het foerageergebied voor de hier voorkomende beschermde vleermuissoorten.

 

Het kappen is volstrekt onnodig. Tijdens de herzienning van het bestemmingsplan is bepaald om de bomen te behouden. In alle noodzakelijke onderzoeken is er van uitgegaan dat de bomen blijven bestaan (bijvoorbeeld fauna en flora onderzoek).

 

Middels deze petitie willen wij jou vragen om je stem uit te brengen voor het behoud van deze prachtige bomenrij.

 

Hartelijke dank voor je steun!

Deze Petitie Is Gestart Door:

Marc Wolf

Stuur Een Email

Fampyra moet vergoed worden in de basisverzekering

727 Handtekeningen

Geef pardonners eindelijk een Nederlands paspoort

1501 Handtekeningen

Stop de bouw van windmolens op land

2247 Handtekeningen

Tekenen Promoten