Ameland te koop? NEE!!!

Ameland wordt steeds meer prooi van projectontwikkelaars met als gevolg de eigen bevolking in de verdrukking: woningen onbetaalbaar voor jongeren, veel laaggeschoolde arbeid, geen sociale pauze meer door seizoenverlenging met bijna alleen maar piekmomenten.

 

Actiecomité dat actie voert tegen grootschalige plannen van projectontwikkelaars.

 

Constateert dat:

 de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt en in de toeristische sector niet
passen bij het kleinschalige karakter van Ameland,
 nog verdere toename van het aantal toeristen een grote druk legt op de sociale
binding van de Amelanders,
 grootschalige plannen zoals het Wellness-centrum in Nes in strijd zijn met het
streven naar een duurzaam eiland,
 Ameland onbetaalbaar wordt voor de eigen bevolking met name voor de jongeren
 het volbouwen van de nog aanwezige ruimte het kapitaal van Ameland vernietigt,
te weten de RUST, de RUIMTE, de NATUUR en de DUISTERNIS.
.

 

En verzoeken:

De gemeenteraad om via regelgeving (Omgevingswet/ bestemmingsplannen en verordeningen) Ameland onaantrekkelijk maken voor projectontwikkelaars, speculanten en beleggers.

Teken Deze Petitie!

0%
Handtekeningen: 94
Doel Handtekeningen: 50000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Frank Hulsebos

Stuur Een Email

Stop de bouw van windmolens op land

2247 Handtekeningen

Geef pardonners eindelijk een Nederlands paspoort

1501 Handtekeningen

Fampyra moet vergoed worden in de basisverzekering

727 Handtekeningen

Tekenen Promoten