Ameland te koop? NEE!!!

Ameland wordt steeds meer prooi van projectontwikkelaars met als gevolg de eigen bevolking in de verdrukking: woningen onbetaalbaar voor jongeren, veel laaggeschoolde arbeid, geen sociale pauze meer door seizoenverlenging met bijna alleen maar piekmomenten.

 

Actiecomité dat actie voert tegen grootschalige plannen van projectontwikkelaars.

 

Constateert dat:

 de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt en in de toeristische sector niet
passen bij het kleinschalige karakter van Ameland,
 nog verdere toename van het aantal toeristen een grote druk legt op de sociale
binding van de Amelanders,
 grootschalige plannen zoals het Wellness-centrum in Nes in strijd zijn met het
streven naar een duurzaam eiland,
 Ameland onbetaalbaar wordt voor de eigen bevolking met name voor de jongeren
 het volbouwen van de nog aanwezige ruimte het kapitaal van Ameland vernietigt,
te weten de RUST, de RUIMTE, de NATUUR en de DUISTERNIS.
.

 

En verzoeken:

De gemeenteraad om via regelgeving (Omgevingswet/ bestemmingsplannen en verordeningen) Ameland onaantrekkelijk maken voor projectontwikkelaars, speculanten en beleggers.

Teken Deze Petitie!

0%
Handtekeningen: 94
Doel Handtekeningen: 50000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Frank Hulsebos

Stuur Een Email

Het CADN tegen de concentratiekampen in Libie

1166 Handtekeningen

Jeruzalem is en blijft hoofdstad van Israël!

1929 Handtekeningen

Dolhuysbrug? Nee!

1238 Handtekeningen

Tekenen Promoten