Petitie tegen de militaire staatsgreep in Bolivia

Petitie tegen de inheemse onderdrukking en tegen de racistische militaire staatsgreep in Bolivia

 

Lees verder onder de advertentie

Op 10 november 2019 greep een militaire groep, onder leiding van de racistische Janine Añez de macht in Bolivia. De coupplegers rechtvaardigden de coup door enerzijds te beweren dat in oktober 2019 een verkiezingsfraude in Bolivia was gepleegd. Anderzijds gebruikten ze de katholieke religie om de coup te rechtvaardigen. Zij drongen het regeringspaleis in naam van de heer binnen en grepen de macht. Janine Añez schreeuwde publiekelijk dat Moeder Aarde (Pacha Mama) voor altijd verdreven moest worden want de bijbel was weer teruggekeerd naar het regeringspaleis van Bolivia. Na de militaire staatsgreep verdreven de coupplegers de regering van Evo Morales Ayma die democratisch was herkozen. Ook begonnen zij met een systematische ontmanteling van alle (niet-)inheemse organisaties en civiele organisaties die de regering van president Evo Morales en zijn politieke partij (MAS) ondersteunden. Naast deze systematische ontmanteling begonnen ze met een gewelddadige onderdrukking van het Boliviaanse volk. Om dit straffeloos te mogen uitvoeren vaardigde Janine Añez het decreet 4078 uit. Het leger werd ingezet. Het Boliviaanse volk kwam in opstand en protesteerde maar tevergeefs…bloedbaden volgden. De bloedbaden in Senkata en Sacaba zijn voorbeelden van hoever de coupplegers bereid zijn te gaan om hun doelen te bereiken.

 

Wij eisen van de leiders van de VN, van de EU en van de leiders van alle soevereine nationale staten van de wereld om:

  1. het gewelddadige onrecht en de coup die tegen het Boliviaanse volk is begaan te vooroordelen;
  2. al het nodige te doen om de democratisch gekozen president Evo Morales Ayma terug te plaatsen in zijn rol als president van de Plurinationale staat van Bolivia. Ook eisen wij de herintreding van alle kabinetsleden van Evo Morales zodat zij hun regeringsplichten kunnen vervullen;
  3. de valse nieuwe verkiezingen te verwerpen die door de racistische coupplegers voor september 2020 zijn ingepland.

 

Onze eisen zijn gefundeerd op onderzoeken die beschuldigingen van fraude verwerpen

Wij stellen deze eisen aangezien alle beschuldigingen van vermeende verkiezingsfraude tegen Evo Morales Ayma en zijn regering zijn verworpen. De volgende onderzoeksorganisaties hebben de beschuldigen van verkiezingsfraude verworpen:

  • onderzoekers van het Center for Economic Policy Research (CEPR)
  • externe functionarissen van de Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  • onderzoekers van de Washington Post
  • onderzoekers van de New York Times
  • onderzoekers van de Tulane Universiteit
  • onderzoekers van de universiteit van Pennsylvania

Onze eisen zijn ook gefundeerd op de universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM)

Het is uiterst belangrijk om te benadrukken dat tijdens de bloedbaden van Senkata en Sacaba meer dan 35 inheemse Bolivianen zijn vermoord door het leger. Deze bloedbaden zijn uitgevoerd door middel van het decreet 4078 dat door Janine Añez formeel was uitgevaardigd. Ook de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (CIDH) die eind 2019 een onderzoek heeft verricht, gebruikt de term “bloedbaden” in hun eindrapport om deze moorden te beschrijven. Volgens de statistieken van de Boliviaanse ombudsman zijn in de eerste maand van de coup 832 mensen gewond, waaronder 21 kinderen en 8 journalisten. Verder zijn 1.504 burgers gearresteerd, vrouwen zijn verkracht en 75 burgers zijn gemarteld. Deze gebeurtenissen en met name de bloedbaden schenden het artikel 3 van de UVRM waarin wordt beschreven dat eenieder het recht heeft op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. In Bolivia zijn daarnaast duizenden mensen vervolgd vanwege hun politieke kleur. Ook zijn (jonge) mensen gearresteerd vanwege hun uitspraken of publicaties op social media. Deze arrestaties schenden het artikel 19 van de UVRM waarin uitdrukkelijk wordt beschreven dat eenieder het recht heeft op vrijheid van mening en meningsuiting. Wij constateren dat voor elk artikel van de UVRM concrete voorbeelden zijn van mensenrechtenschendingen die in Bolivia gaande zijn. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) omvat 30 artikelen die onder de huidige racistische dictatuur, met uitzondering van twee sub artikelen, allemaal worden geschonden. Voor zover we weten heeft deze dictatuur nog niemand tot trouwen gedwongen (art. 16.2), of gedwongen zich aan te sluiten bij een organisatie (art. 20.2).

 

Wij baseren onze eisen in deze petitie op de grondbeginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN (UVRM). Verder baseren we onze eisen op de Boliviaanse grondwet en op de grondbeginselen van de Europese Commissie voor Democratie door Recht.

 

Wij eisen de herintreding van Evo; de zogenaamde overgangsregering is illegaal en crimineel

De dictatuur van Janine Añez die zich nu voordoet als een overgangsregering is een illegale, ongrondwettelijke en criminele organisatie omdat deze de macht met geweld heeft overgenomen van het Boliviaanse volk. Een overgangsregering is bovendien niet bevoegd om de grondwet en de wetten van een land te veranderen, zij zijn ook niet bevoegd om privatiseringen door te voeren. Ook zijn zij niet bevoegd om verdragen (contracten) te ondertekenen of leningen namens de staat af te sluiten. Terwijl u deze petitie leest, voert de illegale overgangsregering al deze handeling uit namens de Plurinationale staat van Bolivia. Een overgangsregering is daarnaast alleen bevoegd om binnen een kort tijdsbestek nieuwe verkiezingen te organiseren zodat een nieuwe regering op een legitieme wijze haar regeringsplichten kan uitvoeren. Een overgangsregering is verder niet bevoegd om te bepalen wie aan een verkiezing meedoet of wie wordt uitgesloten. De verkiezingsvoorwaarden staan immers opgesteld in de wet en de grondwet. In de tussentijd moet een overgangsregering bewaken dat het land goed functioneert, meer niet.

 

Al met al, alle veranderingen die de coupplegers in Bolivia op grondwettelijke, juridische en financiële vlak hebben doorgevoerd, zijn niet wettelijk en niet constitutioneel. Integendeel, alles wat deze coupplegers uitvoeren gaat tegen de grondwet in en is illegaal en crimineel. De coupplegers zijn immers nooit legitiem gekozen voor de functies die ze nu met geweld en intimidatie bekleden.

 

Wij zijn gewone burgers van de wereld die strijden voor vrijheid, democratie en autonomie.

Wij zijn gewone burgers van de wereld en beschikken niet over de privileges die voorvloeien uit politieke en materiële macht. Wij zijn vurige verdedigers van de democratie en van de rechtsstaat en worden gesterkt door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Wij eisen de onmiddellijke herintreding van president Evo Morales Ayma als president van Bolivia. Wij eisen ook de herintreding van de hele regering van Evo Morales die op een eerlijke, legitieme en democratisch wijze door de meerderheid van het Boliviaanse volk is gekozen.

 

Wij verwerpen daarnaast de nieuwe verkiezingen die door de dictatuur van Janine Añez zijn ingepland. Het accepteren van deze nieuwe verkiezing betekent in feite het rechtvaardigen van de staatsgreep die in Bolivia is gepleegd. Nieuwe verkiezingen impliceert ook het verwerpen en negeren van de uitslag van 2019 waarmee Evo Morales en zijn partij met 47% van de stemmen won. Nieuwe verkiezingen vertegenwoordigen een klucht en een belediging van de basisprincipes van de logica, democratie en moreel fatsoen.

 

Onze petitie is moreel en ethisch van aard

We zijn ons ervan bewust dat president Evo Morales Ayma gedwongen wordt om de nieuwe ingeplande verkiezingen te accepteren. Hij kan net als elke andere politicus het politieke toneelspel niet negeren; een spel dat onderhevig is aan de dynamiek van macht, onderhandeling en strategie. In tegenstelling tot het politieke toneelspel, stellen wij als gewone burgers eisen die puur ethisch en moreel van aard zijn. Wij verwerpen categorisch de schending van de democratische beginselen. We zijn niet bereid om ons neer te leggen bij deze racistische staatsgreep of de tirannie die haar dictatuur uitstraalt. We accepteren geen concessies. Voor ons, gewone inwoners van de wereld, is het een permanente strijd tegen de tirannie van de wereldelite en zijn onderdrukking. Wij strijden onophoudelijk door de geschiedenis heen tegen de politieke manipulaties van de wereldelite. Wij strijden voor onze vrijheid, autonomie en om onafhankelijk te mogen beslissen hoe we een goed, vol, eerlijk en rechtvaardig gemeenschapsleven kunnen leiden.

 

Welke belangen behartigen werkelijk onze wereldleiders?

We vrezen en zijn bezorgd dat als onze leiders van de VN, de EU en de verschillende nationale staten ervoor kiezen dergelijke schendingen in Bolivia te negeren, ze te allen tijde bereid zullen zijn dergelijke schendingen in de rest van de wereld te negeren om hun eigen belang te behartigen. Dit brengt ons sociaal en individueel welzijn in gevaar. Het schaadt onze sociale, persoonlijke, spirituele, constitutionele, juridische, economische, financiële en materiële veiligheid in alle landen ter wereld. Door de geschiedenis heen hebben we voor deze zekerheden met bloed, zweet en tranen gestreden. In werkelijkheid zijn deze zekerheden niets anders dan afweermechanismen tegen tirannie en onderdrukking.

 

Indien de leiders van de VN, de EU en van de verschillende nationale staten werkelijk verdedigers zijn van hun eigen constituties en werkelijk bewaken voor het welzijn van hun inwoners, dan kunnen ze niets anders doen dan eisen dat zowel Evo Morales Ayma als zijn voltallige regering in ere worden hersteld. Ze dienen dan al het nodige te doen om dit te verwezenlijken, ondanks de enorme tegen belangen van de wereldelite, oligarchen en plutocraten.

 

Voor alle duidelijkheid: deze petitie is vooral een morele eis, een ethische eis en een oproep tegen tirannie. De racistische dictatuur van Jeanine Añez overtreedt alle internationale verdragen, overeenkomsten en de grondwet van de Plurinationale staat Bolivia. Jeanine Añez en de coupplegers hebben meer dan 35 inheemse Bolivianen vermoord. De coupplegers hebben 28 van de 30 artikelen van de universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM) geschonden. 

 

Onderteken deze petitie a.u.b. via onderstaande link als organisatie of individu:

 

Mocht u naar aanleiding van deze tekst meer vragen hebben dan kunt u ons contacteren via onderstaande e-mailadres.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Movimiento Whipala Universal

Movimientowiphala19@gmail.com

Petitie beëindigd

9 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Movimiento Wiphala Universal

Stuur Een Email

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3022 Handtekeningen

Tekenen Promoten