Cameratoezicht in de gemeenschappelijke hallen.

Beste Vidomes,

 

Lees verder onder de advertentie

Wij, (de ondergetekenden), bewoners van het woningcomplex Kruiswater & Moerwater te Zoetermeer, maken ons ernstig zorgen over onze veiligheid.

 

De recente toename van overlast, inbraken en het algemene gevoel van onveiligheid heeft ons doen besluiten om actie te ondernemen en deze petitie te starten.

 

Wij geloven dat het installeren van meer cameratoezicht in de gemeenschappelijke hallen een noodzakelijke stap is om de veiligheid te verbeteren en potentiële criminaliteit te ontmoedigen.

 

Daarom verzoeken wij de volgende maatregelen:

  1. Het installeren van extra cameratoezicht in de gemeenschappelijke hallen van ons woningcomplex op alle verdiepingen:

  2. Het regelmatig onderhouden en controleren van deze camera's om ervoor te zorgen dat ze optimaal functioneren en de privacy van bewoners worden gerespecteerd.

Door het ondertekenen van deze petitie verklaren wij ons akkoord met bovengenoemde maatregelen en dringen wij er bij de verantwoordelijke instanties op aan om onze veiligheidszorgen serieus te nemen en actie te ondernemen.

 

Met vriendelijke groet,

Een bezorgde bewoner van het Kruiswater.

 

Op 14 juni 2024 wil ik de handtekeningen overhandigen aan Vidomes.

Petitie beëindigd

51 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Rabiya Kahya

Stuur Een Email

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3188 Handtekeningen

Geef Frans een kans!

769 Handtekeningen

Tekenen Promoten