Wij willen ons huisdier houden

Op 19 juni is er door staatssecretaris Sharon Dijksma een brief naar de 2e kamer gezonden met daarbij de lijsten met exotische zoogdieren die wel, niet of onder speciale voorwaarden gehouden mogen worden. Dit betekent dat we straks bijvoorbeeld geen Russische dwerghamster mogen hebben want deze staat op de negatieflijst.

Wie

Mensen met huisdieren

Constatering

We moeten vaststellen dat er op de lijst met (exotische) zoogdieren die niet meer - of onder voorwaarden - gehouden mogen worden, soorten staan die al gedurende lange tijd op een goede manier gehouden worden. Bijvoorbeeld de Russische dwerghamster, Campbell’s dwerghamster, chinchilla en degoe. Dit zijn allemaal kleine soorten die door veel Nederlanders al jaren als huisdier gehouden worden met een grote mate van dierenwelzijn. Ook veel andere dieren die op deze lijsten geplaatst zijn, zijn prima houdbaar met in achtneming van hun (dieren)welzijn. De manier waarop de positieflijst tot stand gekomen is, is zowel politiek, wetenschappelijk als juridisch incorrect.

Doel

Met deze petitie roepen we de leden van de tweede kamer op om de positieflijst zoogdieren, zoals deze voorgesteld is door staatssecretaris Dijksma, af te wijzen. De manier waarop deze positieflijst tot stand gekomen is, geeft daar alle reden toe en om er bij de staatssecretaris op aan te dringen opnieuw naar de samenstelling van de lijsten te kijken en in goed overleg met vertegenwoordigers van uit de dierhouderij te komen tot een betere samenstelling. Om zo dieren die al vele jaren door duizenden mensen als huisdier gehouden worden op de juiste lijst te plaatsen.

Petitie gestart op 0000-00-00
U kunt deze petitie nog meer helpen!
De petities die gepromoot worden, staan bij elke petitie en meerdere pagina's duidelijk zichtbaar gepromoot (maximaal 3 petities per keer). Doordat onze website extreem drukke periodes heeft brengt u de petitie goed in beeld bij de tien duizenden bezoekers. Door het promoten kan de petitie vele extra handtekeningen krijgen.
Promotie Bestellen
veilig betalen via Mollie
Wij sturen u enkel een bevestiging, geen spam.
NIET verplicht, wij sturen indien u dit invult dit bericht aan de petitie beheerder door. Wij vermelden GEEN naam of email, wilt u dit wel delen, vermeld dit dan in het bericht!


Petitie In-Actief

1091 Handtekeningen
> De beheerder heeft 2 maanden niet ingelogd, de petitie is hierdoor automatisch in-actief gezet!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Stuur Een Email

Tekenen Promoten