RingZuid Groningen

De huidige plannen voor de aanpak Ringweg Zuid mogen niet doorgaan. De huidige plannen veroorzaken een ernstige aantasting van het leefklimaat in grote delen van de stad Groningen, zijn gevaarlijk voor omwonenden en automobilisten op de weg, zijn zeer gevaarlijk voor fietsers (waaronder veel schoolkinderen), veroorzaken een toename van de luchtvervuiling, veroorzaken de sloop van meer dan 1000 bomen en bedreigen het leefgebied van bijzondere soorten vleermuizen. 

ER ZIJN VEEL BETERE PLANNEN DIE DE LEEFOMGEVING NIET AANTASTEN EN NIET ZORGEN VOOR MEER EN GEVAARLIJK VERKEER DOOR DE WIJKEN. DE POLITIEK WIL NIET NAAR DEZE VEEL BETERE PLANNEN KIJKEN OM GEEN GEZICHTSVERLIES TE LIJDEN.

Lees verder onder de advertentie

In opdracht van de Raad van State hebben onafhankelijke organisaties rapporten uitgebracht over de veiligheid op en rond de nieuw aan te leggen weg. De conclusies zij kraakhelder en vernietigend, de nieuwe weg wordt heel gevaarlijk voor omwonenden en automobilisten op de weg. Het plan is te ingewikkeld met te smalle rijbanen, tunnels zonder de normale veiligheidsmaatregelen van een tunnel. Door het vervallen van op en afritten neemt het verkeer in de wijken toe, met groot gevaar voor fietsende kinderen. Door de toename van verkeer ontstaat meer luchtvervuiling, op plaatsen boven alle normen. Kinderen lopen ernstige gezondheidsrisico's. Meer dan 1000 bomen worden gekapt, het leefgebied van bijzondere soorten vleermuizen wordt ernstig aangetast.

DE TWEEDE KAMER KAN DE PLANNEN TEGEN HOUDEN DOOR NU GEEN € 200 MILJ TOE TE KENNEN. 

DE TWEEDE KAMER VERGADERT OP 23 JUNI 2016 OVER HET TOEKENNEN VAN DEZE GELDEN. WIJ ROEPEN DE TWEEDE KAMER OP DE GELDEN THANS NIET TOE TE KENNEN. EERST MOET ER EEN BETER PLAN KOMEN, DAN PAS DIT GELD.

 

ONDERTEKEN DE VOLGENDE PETITIE AAN DE TWEEDE KAMER 

WIJ ROEPEN DE TWEEDE KAMER OP DE GELDEN VOOR DE AANPAK RING ZUIDTHANS NIET TOE TE KENNEN EN DE TOEKENNING UIT TE STELLEN TOT ER EEN VEEL BETER PLAN IS DAT REKENING HOUDT MET DE LEEFOMGEVING VAN INWONERS VAN GRONINGEN, GEEN TOENAME VAN VERKEER IN DE WIJKEN VEROORZAAKT EN DE FAUNA EN FLORA IN GRONINGEN ONTZIET.

 

Petitie beëindigd

433 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Pieter

Stuur Een Email

Groningen Verdient Beter

Geef Frans een kans!

769 Handtekeningen

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3188 Handtekeningen

Tekenen Promoten