Akzo Sassenheim windenergie Ja, 171 meter Nee!

De PvdA Teylingen is heel duidelijk als het om duurzaamheid gaat: Teylingen moet in het jaar 2030 voor 100 procent duurzaam zijn. Gelukkig heeft de gemeente Teylingen dit PvdA-doel overgenomen. Dit doel wil echter niet zeggen dat lokale omstandigheden en de inpassing van maatregelen om duurzaamheid te bevorderen geen rol spelen.

 

Het voornemen van Akzo Nobel om twee windmolens rondom haar faciliteit in Sassenheim te plaatsen moeten we verwelkomen, maar baart ons gezien de hoogte van 171 meter  (exacte details hebben we nog niet) ook zorgen. Akzo wil haar landelijke duurzaamheidsdoelstellingen met deze twee molens verwezenlijken, maar lijkt (wat de PvdA Teylingen betreft) de lokale gevolgen van dergelijke hoge windmolens uit het oog te verliezen. 

 

Deze petitie heeft twee doelen. Allereerst Akzo te wijzen op de lokale gevolgen van twee 171 meter hoge windmolens - denk daarbij aan geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling. Het tweede doel is Akzo te verzoeken haar plannen bij te stellen naar kleinere molens die veel minder overlast veroorzaken en waarvan eerder sprake was. 

 

Deze petitie is zeker geen aanval op windenergie dan wel op Akzo Nobel. We zien windenergie als een belangrijk onderdeel van het verduurzamen van onze energievoorziening en we kennen Akzo Nobel als een werkgever die haar maatschappelijke rol meer dan serieus neemt. Maatschappelijk draagvlak is volgens de PvdA Teylingen echter cruciaal om deze energietransitie in goede banen te leiden.

 

 

Petitie In-Actief

89 Handtekeningen
> De beheerder heeft 2 maanden niet ingelogd, de petitie is hierdoor automatisch in-actief gezet!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Joost van Doesburg

Stuur Een Email

PvdA Teylingen

Fampyra moet vergoed worden in de basisverzekering

727 Handtekeningen

Geef pardonners eindelijk een Nederlands paspoort

1501 Handtekeningen

Wij zijn tegen windmolens bij ENGIE Nijmegen

372 Handtekeningen

Tekenen Promoten