Disclaimer Petitie24 - Ondertekenen

Met 'beheerder' bedoelen we hier de persoon die de petitie gestart is.

Petitie24.nl - Algemene Belangrijke Informatie
Onze website is enkel een hulpmiddel voor consumenten en/of bedrijven om gratis een online petitie te maken. Dit houdt dus in dat wij zelf de petities niet starten, deze worden door derden aangemaakt. Deze 'beheerders' krijgen dus inzicht in de gegevens die u invult, de eigenaar van Petitie24.nl doet niks met uw gegevens (wij geven deze alleen aan de petitie beheerder). De beheerder is altijd verantwoordelijk voor de overdracht van de petitie inclusief de ondertekenaars aan bijvoorbeeld de gemeente.

Gegevens Beheerder
De beheerder kan zelf een naam en/of bedrijf invullen, wij kunnen dit niet controleren of dit naar waarheid ingevuld is. Wij geven geen enkele garantie dat de naam of het bedrijf dat er vermeld staat echt de petitie gemaakt heeft. Vul alleen petities in waar u vertrouwen in heeft.

Gegevens Verwerking
De beheerder kan de door u ingegeven gegevens, op uw e-mailadres na inzien. Volgens de voorwaarden/disclaimer mag de beheerder deze gegevens alleen gebruiken voor het aanbieden van de petitie. Echter zijn wij bij overschrijden van de disclaimer op geen enkele manier aansprakelijk voor wat de beheerder uitvoert met de gegevens. Wij zullen bij misbruik de toegang blokkeren en hier melding van maken.

Aansprakelijkheid
Petitie24.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor wat de petitie beheerder uitvoert. Bij mogelijke overtreding van regels blokkeren wij de toegang en doen wij hier melding van. Bij aangifte of een rechtshebbende overheidinstantie geven wij de gegevens van de beheerder vrij (ip-adres en geverifieerd e-mailadres). Wij zijn puur het platform die u met de petitie beheerder in contact brengt (ondertekenen).

Dit document is als laatst gewijzigd op 16-05-2021.