Wij spreken Limburgs

“Wij spreken Limburgs maar de Taalunie wil dat niet weten”

 

Lees verder onder de advertentie

Op 8 mei 2017 is het omvangrijke onderzoeksrapport Staat van het Nederlands. Over de taalkeuzes van Nederlanders en Vlamingen in het dagelijks leven van de Nederlandse Taalunie, het Meertens Instituut en Universiteit Gent verschenen. De Nederlandse Taalunie is het officiële orgaan van de Nederlandse en Vlaamse overheden dat over taalbeleid adviseert.

Het rapport gaat over de taalkeuzes van de inwoners van Nederland en Vlaanderen, die (meestal) de Nederlandse standaardtaal bezigen maar (soms ook) Berbers, Frans, Engels of Fries. Wie daarbij niet aan bod komen, zijn de Limburgers. Hun dagelijkse taalkeuze tussen Limburgs en Nederlands (in winkels, de zorg, op sociale media) doet volgens dit onderzoek niet ter zake; en aan het feit dat het Limburgs als regionale taal door de Nederlandse overheid is erkend heeft de Taalunie, om politieke redenen, geen boodschap.  Alle situaties waarin Limburgers ervoor kiezen om niet het Nederlands te gebruiken maar het Limburgs zijn in de feitenmeting simpelweg als Nederlandstalige situaties geregistreerd.

Daarmee veegt dit rapport stelselmatig de expliciete taalhouding onder de mat van al die Limburgstaligen die het Limburgs en het Nederlands als twee talen ervaren en beleven.

De nu publiek gemaakte ‘Staat van het Nederlands’-rapportage presenteert de Limburgse tweetaligheid als Nederlandse ééntaligheid en miskent het feit dat 70 procent van de inwoners in Limburg hun eigen taal gebruiken, bewust gebruiken, en als iets anders dan standaard-Nederlands ervaren. Dit is kwalijk, zowel politiek, maatschappelijk als wetenschappelijk.

 

Ondergetekenden nemen daar afstand van. Wij spreken Limburgs, ook al wil de Taalunie dat niet weten.

 

o      Marcel Abrahams – Media Groep Limburg

o      Luc Amkreutz –  Dr., conservator Prehistorie, Rijksmuseum van Oudheden

o      Ad Backus –  Hoogleraar Linguïstiek en Sociolinguïstiek, Universiteit Tilburg

o      Frens Bakker –  gepromoveerd op Noord-Limburgs, Radboud Universiteit

o      Pierre Bakkes –  Dr., Ex-streektaalfunctionaris Nederlands-Limburg.

o      Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn –   Directeur Museum Het Ursulinenconvent – Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis, Eijsden

o      Barbara Beckers –  Hoofdbibliothecaris Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

o      Marc Beerens –  Uitgever

o      Colla Bemelmans –  Sjriever

o      Jos Benders – Hoogleraar KU Leuven en NTNU (Trondheim)

o      Suzanne Bogman – Hoofd Publicaties Van Gogh Museum

o      Diana Camps –  Promovenda, onderzoek naar hoe Limburgs als schrijftaal tot stand komt, Universiteit Oslo

o      Raymond Corbey –  Hoogleraar culturele antropologie en wetenschapsfilosofie, Universiteit Leiden; lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Limburgs Museum (Venlo); fellow van de Stichting Eugène Dubois.

o      Leonie Cornips – Hoogleraar Taalcultuur in Limburg, Universiteit Maastricht

o      Odin Dekkers –  Limburger en Hoogleraar Engelse Letterkunde

o      Pé Diederen – Directeur Huis voor de Kunsten Limburg

o      Tom Doesborg –  Programmamaker L1

o      Martin Drenthen –  UHD milieufilosofie, Radboud Universiteit

o      Theo Engelen –  Hoogleraar Radboud Universiteit

o      Guus Extra –  Emeritus Hoogleraar Taal & Minderheden, Universiteit van Tilburg

o      Joep Geraedts – Emeritus Hoogleraar Maastricht, voorzitter Dr. Winand Roukens Fonds, Manjifieke Rector Narrenuniversiteit Limburg (NUL)

o      Fons Geraets –  Programmamaker regionale omroep L1

o      Leo Herberghs Dichter – schrijver

o      Remy van Heugten –  Filmregisseur

o      Lej Heijenrath – Vice-voorzitter Veldeke en Raod veur ’t Limburgs

o      Roeland van Hout – Hoogleraar toegepaste taalkunde en variatielinguïstiek, Radboud Universiteit, voorzitter Raod veur ’t Limburgs

o      Merlijn Huntjens – PANDA en Stadsdichter Heerlen

o      Rob Huppertz – Directeur GAIA ZOO

o      Fernand Jadoul –  Honorair consul van Luxemburg, voorzitter Stichting Maaslandse Monografieën

o      Anton Kirkels – Woordvoerder cultuur in Provinciale Staten

o      G.P.J. Koopmans – gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de Provincie Limburg’

o      Sjaak Kroon – Hoogleraar Meertaligheid in de multiculturele samenleving, Tilburg University

o      Wim Kuipers – dichter, onderzoeker Limburgse taal, Maastricht

o      Wiel Kusters – dichter

o      Mybeth Lahey – Taalkundige, Nijmegen

o      Joep Leerssen – Hoogleraar, Universiteit van Amsterdam

o      Peter Lenssen – Auteur ‘Bitterdagen’

o      Marita Mathijsen – Emeritus Hoogleraar, Universiteit van Amsterdam

o      Lei Meisen – Limburgs dialectspreker - Nieuw Zeeland

o      Yuri Michielsen –  Dr, MA, LL.M (Harvard), projectcoördinator Limburgse Corpus Dictionair, San Francisco & Maastricht

o      Xavier Moonen –  Bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam / bijzonder lector Zuyd Hogeschool Heerlen

o      Margot Mulken – Hoogleraar, decaan Letterenfaculteit Radboud Universiteit

o      Henk Münstermann –  Docent Open Universiteit, Heerlen

o      Peter Nissen –  Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

o      Camille Oostwegel –  Propriétaire-Fondateur, Consul Honoraire de France à Maastricht

o      Armand Opreij – Wethouder gemeente Eijsden-Margraten

o      Connie Palmen – Schrijver

o      Moon Peerboom –  Ambassadeur taal en cultuur Kerkrade

o      Robin Peeters –  Filmmaker, Mosasaurusfilm Maastricht

o      Jos Perry – Historicus en biograaf

o      Liliane Ploumen – Minister

o      Frans Pollux –  Muzikant, schrijver, dichter, columnist

o      Stefanie Ramachers – Taalwetenschapper, Radboud Universiteit

o      Ton van Reen –   Schrijver

o      Gé Reinders –  Zanger Roermond

o      André Rieu –  Violist, orkestleider 

o      Marjorie Rieu – Vertaler, auteur, redacteur van Dale

o      Wil Roebroeks – Hoogleraar, Universiteit Leiden

o      Renée Römkens – Directeur-bestuurder Atria. Bijzonder hoogleraar Gender based violence - Universiteit van Amsterdam

o      Frank Ruber –  Journalist L1

o      Gijsbert Rutten – Universitair docent en onderzoeker, Leiden

o      Paul Sars –  Hoogleraar Deutsche Sprache und Kultur, Radboud Universiteit

o      Jos Schatorjé –   Directeur Limburgs Museum, Venlo

o      Anja van Schijndel –  MA, Docent Master SEN, LIST-begeleider, DENK!-begeleider,
coördinator lesplaats Sittard. Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO)

o      Suzan Seegers – Zangeres en actrice

o      Ray Simoen –  Redacteur De Limburger/Limburgs dagblad, redactie ‘Limburgensia’

o      Lou Spronck –  Dr., Publicist over (vnl. 19e-eeuwse) geschiedenis, taal en literatuur in Limburg

o      Marianne Starren – Universitair Hoofddocent, Center for Language Studies, Radboud Universiteit, Nijmegen

o      Petra Stienen – Publiciste

o      Sjef Stijnen – Hoogleraar afstandsonderwijs voor leraren Heerlen, Maastricht.

o      Lotte Thissen –  Promovenda Universiteit Maastricht, onderzoek taal en identiteit in Limburg

o      Paul Tummers –  Emeritus decaan en hoogleraar

o      Guus Urlings – Cultuurredacteur van De Limburger

o      Michiel de Vaan –  Universitair docent en onderzoeker, Lausanne

o      Raymond Vlecken  –  President Samewirkende Limburgse Vereniginge (SLV) en burgemeester Landgraaf

o      Jacques Vriens –  Kinderboekenschrijver

o      Paul Weelen – Schrijver, zanger, uitgever, voorzitter St. LiLiLi

o      Bert Weltens – Senior docent Zuyd Hogeschool

o      Nina Willems –  PANDA, theatermaker

o      Ton van de Wijngaard – Streektaalfunctionaris Provincie Limburg

 

 

Petitie beëindigd

2375 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Leonie

Stuur Een Email

Nieuwe speel tuin Lijsterbeslaan

105 Handtekeningen

Stem tegen flexwoningen in de Woudhoek

277 Handtekeningen

Steunbetuiging voor dansgezelschap de Stilte

2735 Handtekeningen

Tekenen Promoten