Hulp voor pluimveehouders ivm fipronil.

Het eerste doel van deze petitie is dat pluimveehouders die fipronil in de stallen hebben financieel tegemoet gekomen worden door de Nederlandse overheid. Naar ons idee laat de overheid deze gedupeerden nu in de kou staan. De getroffen boeren kunnen in veel gevallen geestelijk en financieel bijna niet op de been blijven. Het gaat vaak om gezinsbedrijven die nu buiten hun schuld om kapot gemaakt worden.

 

Lees verder onder de advertentie

De gedupeerde kippenboeren hebben sinds juli veel extra werk, hoge kosten en veel lagere of geen inkomen meer. Het schoonmaken van de stallen is veel lastiger dan verwacht, het ruien of detoxen van de kippen is in lang niet alle gevallen succesvol gebleken. En meer dan 3 miljoen kippen zijn inmiddels geruimd. 150 Miljoen eieren zijn vernietigd en verbranding van de met fipronil besmette mest leveren hoge destructiekosten.

 

De kosten voor het nemen van  alle monsters en analyses die de boeren (hebben) moeten laten nemen door de NVWA zijn nog niet aan hen in rekening gebracht. Deze kosten kan de overheid voor haar rekening nemen en daarmee de boeren steunen. Steun hebben zij tot op heden nog niet van de overheid gekregen, niet anders dan een beperkt budget voor onderzoek hoe fipronil het beste uit de kippen en de stallen verwijderd kan worden.

 

Als tweede doel willen wij dat er een objectief onderzoek gedaan wordt naar de rol van het NVWA en de Nederlandse overheid in deze affaire. Naar ons idee staan de genomen maatregelen niet in verhouding tot het probleem.

De norm voor fipronil is per 1-1-2017 3x lager geworden. Met de huidige EU-norm van 0,005 mg/kg product zou een volwassen persoon van 60 kg langdurig 1742 eieren per dag moeten eten om er schadelijke vormen van te ondervinden. Door vast te houden aan deze lage EU-norm worden heel veel dieren vroegtijdig gedood en relatief veilig voedsel vernietigd.

Worden in andere EU-landen deze EU-regels op dezelfde manier geïnterpreteerd en komt de overheid de gedupeerde pluimveehouders daar wel tegemoet?

 

Met het overhandigen van deze petitie willen wij het maatschappelijke en politieke debat in gang zetten om gedupeerde pluimveehouders financiële en emotionele steun te kunnen bieden.

 

Graag uw hulp! 

 

Ik ben zelf dochter van een getroffen pluimveehouder en zie van dichtbij wat de gevolgen zijn!

 

Daarom deze petitie.

 

 

Petitie beëindigd

5847 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Gea van Maanen

Stuur Een Email

Oostrumse Heide

243 Handtekeningen

Kassa en Radar NIET in 'de uitverkoop'

67818 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

85222 Handtekeningen

Tekenen Promoten