Behoudt kerkplein Lekkerkerk

Eeuwenoud kerkplein in Lekkerkerk dreigt te verdwijnen


Het mooie oude kerkplein en het zicht op de prachtige monumentale middeleeuwse kerkmuur dreigt plotseling te verdwijnen. Dit komt omdat er een nieuw te bouwen gebouw gepland staat wat in de volksmond al "mestsilo" genoemd wordt.

Lees verder onder de advertentie


Dit plan zal niet alleen voorgoed het oude karakter van het plein schaden maar ook veel parkeerplaatsen laten verdwijnen in de toch al overvolle dorpskern van het dorp.


De omvang van het gebouw is zo groot dat de ruimte die overblijft tussen de laad- en losstrook en het pand van Golden River slechts 3,30 m bedraagt! Dit zal onherroepelijk de veiligheid van de vele fietsers en voetgangers die hier dagelijks passeren in gevaar gaan brengen.


Ook voor de ondernemers in de dorpskern is dit een rampzalig plan, zij moeten het hebben van klanten die makkelijk hun auto kwijt kunnen. De uitwijk van klanten naar omringende dorpen is al zo groot en zal hierdoor alleen maar toenemen.


Menig ondernemer heeft al aangegeven Lekkerkerk te zullen verlaten als dit plan doorgang vindt. Dat is natuurlijk doodzonde en niet gewenst.
Ook de vele jaarlijkse festiviteiten die op en rond het plein plaatsvinden zullen moeten wijken , dit zou toch heel jammer zijn.


's-Avonds een parkeerplaats vinden in de aangrenzende Voorstraat is al zo goed als onmogelijk waardoor de bewoners genoodzaakt zijn uit te wijken naar het kerkplein, nu deze mogelijkheid ook dreigt weg te vallen blijft er weinig meer over dan de auto daar te zetten waar dat niet is toegestaan met de nodige bekeuringen tot gevolg.


Tevens is het zo dat de betreffende grond door de eeuwen heen als begraafplaats dienst heeft gedaan. Deze grond ligt nog vol met graven, hier gaat een fatsoenlijk mens natuurlijk niet zomaar op bouwen.


Daarom...stop dit plan bijtijds en dien vóór 1 oktober uw zienswijze (per post) bij de gemeente in, na deze datum worden eventuele bezwaren in zake deze kwestie niet meer behandeld.


Een formulier om uw zienswijze eenvoudig in te vullen vindt u hier.
Vergeet a.u.b. ook niet om deze petitie te tekenen, dank u wel!

Petitie beëindigd

244 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Henzel

Stuur Een Email

Houd Friesestraatweg 137A groen!

388 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Tekenen Promoten