Nederland kan niet zonder een bindend referendum.

 

Afschaffing Raadgevend Referendum: staat het volk nu met lege handen?

Lees verder onder de advertentie

 

Het Raadgevend Referendum wordt binnenkort afgeschaft. Moet het Nederlandse volk daarom treuren? Nee, want het is niets anders dan een sigaar uit eigen doos. Het Raadgevend Referendum is feitelijk niets anders dan een door de staat georganiseerd Recht van Petitie. Dit Recht van Petitie is één van de oudste grondrechten en is vastgelegd in onze Grondwet. Artikel 5 luidt: 

 

'Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.' (https://lnkd.in/gUepvEk)

 

Of het nieuwe kabinet nu wel of niet een referendum over het referendum mogelijk maakt (https://nos.nl/l/2203109) is niet relevant. Het Nederlandse volk heeft het parlement en kabinet niet nodig om haar wil kenbaar te maken.

 

De politieke onwil van het kabinet en de politieke partijen waarop dit kabinet steunt om het Nederlandse volk direct invloed te laten hebben op de richting waarin het land zich ontwikkelt, stelt het volk voor een organisatievraagstuk: 'Hoe organiseren we zélf de uitvoering van het Recht van Petitie?' Dat dit succesvol mogelijk is werd onlangs duidelijk door de massale steun voor de petitie voor een onderzoek naar het falende rechtssysteem in de zaak Anne Faber.

 

Het volk kán dus politieke druk uitoefenen als honderdduizenden burgers tegen wetgeving of beleid in het geweer komen. Een onmiskenbare realiteit voor regering en volksvertegenwoordiging waarbij de eigen geloofwaardigheid van de coalitie (VVD, CDA, D'66 en CU) op het spel staat als de wil van het volk zonder goede of überhaupt zonder argumenten opzij wordt gezet.

 

 

Hoe wordt Nederland politiek bestuurd?

Rond de één procent van de ruim 13 miljoen kiesgerechtigde Nederlanders is lid van de verenigingen die de coalitiepartijen (VVD, CDA, D'66 en CU) vormen (https://lnkd.in/g3yuHbT). Deze verenigingen stellen in meerdere of minder mate op democratische wijze hun partijprogramma op. De realiteit is dat uitgaande van de gebrekkige activiteit van de leden van verenigingen (https://lnkd.in/gH3egnh) en de wijze waarop sturing wordt gegeven aan het politieke besluitvormingsproces, slechts enige honderden personen in Nederland het politieke menu in dit land bepalen. Hierna de websites waarop u kunt vinden om wie het gaat: 

 

https://www.cda.nl/bestuurdersvereniging/vereniging/bestuur, https://bestuurdersvereniging.vvd.nl/mensen, https://www.christenunie.nl/partijstructuur, https://d66.nl/personen/landelijk-bestuur).

 

Sinds de boeken die onlangs verschenen van voormalig leden van de Tweede Kamer weten we dat het eigenlijk nog droeviger is en om slechts enige tientallen personen gaat die in dit land de scepter zwaaien. Is dat wat we onder een goed functionerende en moderne democratie verstaan? Dat burgers eens in de vier jaar een vakje mogen inkleuren doet daar niets aan af.

 

Het gaat daarbij ook nog eens om het invullen van een keuzemenu waarvan de uitkomst door de coalitievorming niet vast staat. U bestelt een pizza Margherita maar krijgt een smakeloze Cheeseburger en het is niet de bedoeling dat u zich daarover beklaagt.

 

Het enige middel waardoor u als burger nog enige sturing kunt geven aan het politieke proces wordt u nu ook uit handen genomen. Uiteraard zitten de 200 Nederlanders die politiek de dienst uitmaken niet te wachten op inspraak en echte invloed. Maar Nederlanders verdienen beter. Onze overheid is er voor ons en niet vice versa, dat wordt nogal eens vergeten.

 

Steun daarom dit initiatief om ervoor te zorgen dat u als burger ook inspraak heeft als de volksvertegenwoordiging en het kabinet gaandeweg de rit de verkeerde afslag nemen. Houd zelf het stuur, de rem en het gaspedaal voor Nederland in handen. Het gaat om uw toekomst en die van uw kinderen en kleinkinderen. Geef de sturing niet uit handen aan een handjevol politici die de afgelopen decennia op tal van onderwerpen hebben aangetoond geen voeling meer te hebben met wat Nederlanders willen. Zet dus uw handtekening onder deze petitie om het bindend referendum nieuw leven in te blazen. Niet een Raadgevend Referendum, maar een Referendum waarnaar politiek Den Haag móet luisteren is waar Nederlanders recht op hebben.

 

 

 

Petitie beëindigd

30 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Peter Frissen

Stuur Een Email

Petitie NIEUWE VERKIEZINGEN! Lees,Deel & doe mee

330 Handtekeningen

Verzekeraars vergoed onze zorg! #verzekerME!

2833 Handtekeningen

Voorzieningen voor chauffeurs ver onder de maat!!!

1794 Handtekeningen

Tekenen Promoten