Ondersteunen acties pcb De Zevensprong

Beste ouders/verzorgers,

 

Lees verder onder de advertentie

Via de mail van school bent u geïnformeerd over de aanstaande acties op 12 december 2017. De Zevensprong blijft open en ontvangt alle kinderen. Wel gaan 10 stakende leerkrachten deze dag naar Zwolle. Deze actie verdient alle mogelijke ondersteuning vanwege de grote teleurstelling over het regeerakkoord. Ook de debatten met de verantwoordelijke ministers hebben geen beweging laten zien richting het primair onderwijs. Voor 2018 is er slechts 10 miljoen euro gereserveerd om de werkdruk te verminderen; een druppel op een gloeiende plaat. (€ 7,50 per kind per jaar). Tevens blijkt uit berekeningen dat bij ongewijzigd beleid in 2021 er 115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zitten. Een extra beloning zal jonge mensen er eerder toe besluiten voor het mooie vak van leraar te kiezen, zeker als ook de werkdruk substantieel verminderd kan worden.

Wij roepen u hierbij op om deze petitie te ondertekenen en/of op dinsdag 12 december 's morgens op het schoolplein dit alsnog ook te doen. Als u voor kwalitatief goed onderwijs aan uw kind hecht is het zeer gewenst deze petitie te ondertekenen.

Petitie beëindigd

147 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

pcb de Zevensprong

Stuur Een Email

STOP DE WANTOESTANDEN, VERSPILLING & ARROGANTIE!

485 Handtekeningen

Dierenopvang in Rotterdam moet terug!

1559 Handtekeningen

Wij eisen een eerlijk proces voor baco

40209 Handtekeningen

Tekenen Promoten