Geen flexwonen voorziening in de Nieuwe Steen

Wij, bewoners van de wijk Nieuwe Steen en bedrijven in de wijk Nieuwe Steen, zijn tegen de vestiging van een flexwonen voorziening in het centrum van onze wijk. Wij verzoeken de Gemeente Hoorn dringend om van deze planvorming af te zien. Wij erkennen de behoefte voor sociale huurwoningen maar zijn tegen de voorgestelde hoge concentratie van korte termijn huur in 50 containers met strenge huisregels en bewaking. De gemeente zegt niet aan te kunnen geven welke doelgroepen de containerwoningen exact gaan bewonen. De aangekondigde strenge huisregels en bewaking voor deze flexwoningen zijn in tegenspraak met initieel voorgeschotelde doelgroepen als studenten en gescheiden vaders. Op de voorlichtingsbijeenkomst van 14 december zijn doelgroepen als ex gedetineerden, ex verslaafden en mensen met psychische problemen genoemd. Concentratie van doelgroepen en zeker deze kwetsbare doelgroepen zien wij als onwenselijk, vooral in een wijk met een hoge school densiteit. 

Lees verder onder de advertentie
Deze Petitie Is Gestart Door:

Sebo Koning, Secretaris Initiatiefgroep Bewoners Woonwijk Nieuwe Steen

Stuur Een Email

Chinees Spaarndam moet blijven!

1019 Handtekeningen

RED DE GROENE ENTREE VAN OUDERKERK AAN DE AMSTEL!

535 Handtekeningen

Tekenen Promoten