Financiële tegemoetkoming voor geadopteerden

Met deze petitie wil ik de Nederlandse regering aansporen om beleid te maken voor volwassen geadopteerden, die willen zoeken naar hun biologische familie in het land van herkomst. Het gaat met name om een "financiële tegemoetkoming" in de kosten die gemoeid zijn bij een dergelijke zoektocht.

 

Lees verder onder de advertentie

Er zijn veel misstanden rondom interlandelijke adoptie. Gebleken is dat veel kinderen via "illegale" weg zijn herplaatst in Nederland.

 

Ik heb uitgebreid onderzoek verricht waaruit ik heb kunnen concluderen dat de Nederlandse regering signalen had opgevangen over vervalsingen van afstandsdocumenten en ontvoeringen van baby's en kinderen, ten behoeve van interlandelijke adoptie. Er was sprake van “lucratieve handel” in baby's en kinderen. Het duurde overigens 9 jaar voordat het Ministerie van Justitie met een regeling kwam maar in de tussentijd zijn er geen preventieve maatregelen genomen zoals de hoge vraag naar kinderen terug te dringen. Er werden rustig verblijfsvergunningen afgegeven voor kinderen uit het buitenland, en dat terwijl het niet met zekerheid kon worden gezegd dat de afstandsdocumenten niet vervalst waren. Het belang van het kind stond voorop, echter dat was lang niet altijd vast te stellen, het werd slechts "voorondersteld". Heel veel adoptieouders die ter goede trouw een kindje in nood wilde adopteren, zijn niet officiëel ingelicht over de signalen die bekend waren om onrust te vermijden. Maar wiens belang stond dan voorop? Niet die van het kind.

 

Het fundamenteel uitgangspunt dat het belang van het kind voorop moest staan, is geschonden. Als het risico van kinderhandel aanwezig was, waarom als regering zijnde hieraan meewerken?

 

Als voorbeeld nemen we Indonesië. Dit land heeft in 1983 zelf de deur gesloten voor adoptie. De Indonesische regering wist dat in het land sprake was van “malafide praktijken en onduldbare misstanden” en deed z'n best om zoveel mogelijk criminelen op te pakken en te veroordelen. Maar blijkbaar vond de Nederlandse regering dit geen gerechtvaardigde reden om (tijdelijke) maatregelen te nemen om het risico te vermijden. Het is de Nederlandse regering, die als systeemverantwoordelijke in de adoptieprocedures, de weg  vrij hield voor kinderhandel. 

 

Gebleken is dat er sprake was van o.a.:

  • Ontvoering van hun kind
  • Afstand doen van het kind onder dwang
  • Afstand doen van het kind onder valse voorwendselen
  • Baby verwisseling

Dit alles zodat allerlei criminele partijen in zowel het land van herkomst als in Nederland, hiermee geld konden verdienen.

 

Een onwerkelijk idee maar zo is het gebeurd, niet alleen in Indonesië maar we hebben onlangs via de media kennisgenomen van de misstanden in o.a. Sri Lanka, Bangladesh, India en in Zuid-Amerika.

 

Niet alleen is het onmenselijk voor het adoptiekind, maar denk ook aan de biologische ouders in het land van herkomst die nog steeds niet weten waar hun kindje is! Er zijn vrouwen- en kinderrechten geschonden. In veel niet-westerse landen worden mensen niet heel oud. Er is dus haast bij als men nog wil zoeken, zodat ook de biologische ouders nog de mogelijkheid krijgen om te weten wat er met hun kind is gebeurd.

 

Dit alles staat los van de vraag of interlandelijke adoptie al dan niet de juiste kinderbeschermingsmaatregel is. Want als er misdaden zijn gepleegd, dan heeft de persoon die leed is aangedaan, het recht om te weten wie de misdadigers zijn of ieder geval het recht om te achterhalen wat er is gebeurd. Daar zou deze persoon in gesteund moeten worden door de Nederlandse regering, juist omdat die er vanaf wist dat het gaande was.

 

Er komen steeds meer gevallen naar boven waaruit blijkt dat het gaat om vals opgemaakte (afstands) documenten. Logisch dat daardoor steeds meer geadopteerden willen weten of zij wel “via rechtmatige weg” zijn afgestaan of dat dat er toch geen sprake is geweest van dwang of ontvoering. Zelfs die volwassen geadopteerden die in eerste instantie niet perse wilden weten wie hun biologische ouders zijn, maar nu toch omwille van hen die misschien al jaren zoeken naar hun kind. Deze mogelijke misdaden achterhalen (en die zijn er helaas echt wel) zou sneller moeten kunnen en in feite heeft iedereen recht om te weten waar hij of zij vandaan komt.

 

Het gaat om gerechtigheid en het recht op waarheidsvinding.

 

Een zoektocht wordt bemoeilijkt als documenten vals zijn opgemaakt. Een gedegen zoektocht kost geld want dat doe je niet alleen van achter een bureau. Denk aan kosten voor:

  • Het achterhalen of de documenten al dan niet vals zijn opgemaakt, en dat is een complex proces
  • De zoektocht, dus het echte werk, al dan niet met behulp van een stichting die dit faciliteert in het land van herkomst
  • Een DNA test om er zeker van te zijn dat bijvoorbeeld de biologische moeder die vermeld staat in de afstandsdocumenten, ook daadwerkelijk die persoon is die is gevonden. Het is al te vaak voorgekomen dat een volwassen geadopteerde ook hierin teleurgesteld worden
  • Het opzetten van een DNA databank

Niet iedere geadopteerde met zoekbehoefte kan dit alles betalen, maar eigenlijk zou dat ook niet hoeven. Het is de zorgplicht van de Nederlandse Staat om hierin te faciliteren. Het gaat om een morele kwestie en rechtsherstel.

 

Passende bijstand kan geboden worden in het bijdragen aan de kosten van een zoektocht in verband met "waarheidsvinding". En nee, alleen kosteloos inzage in het adoptiedossier en een helpdesk,  heeft voor veel geadopteerden helemaal geen zin!  

 

Ik hoop op zoveel mogelijk handtekeningen. Niet alleen van volwassen geadopteerden maar van iedereen die achter deze petitie staat!

 

Hiermee wil ik het maatschappelijke en politieke debat in gang zetten. Actie tot handelen door vertegenwoordigers is noodzakelijk. Helaas is er tijdens het algemeen overleg van de vaste commissie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bijna niet gerept over dit onderwerp. De politieke partij die wel oren heeft naar dit onderwerp, heb ik onlangs benaderd en gaf aan serieus te overwegen om een motie in te dienen bij het vervolg debat , maar uiteindelijk gaat het toch om een meerderheid van stemmen!

 

Daarom is het zo belangrijk om te laten zien dat dit onderwerp breed draagvlak heeft.

 

Bedankt voor jullie aandacht en handtekening!

 

Meer lezen over de achtergrond van deze petitie, het onderzoek en de juridische onderbouwing voor de reden waarom een financiële tegemoetkoming gerechtvaardigd zou zijn: https://www.ojau.nl/adoptiezaken/. Hier wordt gerefereerd naar misstanden rondom adoptie in Indonesië, maar natuurlijk pleit ik voor een financiële tegemoetkoming voor alle volwassen geadopteerden die willen zoeken in het land van herkomst waarin illegale praktijken zich hebben afgespeeld.

 

Teken Deze Petitie!

78%
Handtekeningen: 775
Doel Handtekeningen: 1000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Dewi Deijle

Stuur Een Email

OJAU-Rechtskundig adviesbureau

STOP RACEBAAN

336 Handtekeningen

Burgerinitiatief | Co-ouderschap na echtscheiding

8 Handtekeningen

STOP DE WANTOESTANDEN, VERSPILLING & ARROGANTIE!

557 Handtekeningen

Tekenen Promoten