Financiƫle tegemoetkoming voor geadopteerden

Deze petitie is bedoeld om de Nederlandse regering aan te sporen om effectief beleid te maken voor volwassen geadopteerden, die willen zoeken naar hun biologische familie in het land van herkomst. Het gaat met name om een financiële tegemoetkoming in de kosten die gemoeid zijn bij een dergelijke zoektocht en voor het verkrijgen van antwoorden op afstammingsvragen. Het gaat om "waarheidsvinding".

 

Lees verder onder de advertentie

Er zijn veel misstanden rondom interlandelijke adoptie. Gebleken is dat veel kinderen via illegale weg zijn herplaatst in Nederland.

 

Na uitgebreid onderzoek omtrent adopties in de jaren '70 en '80 kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse regering destijds signalen had opgevangen over vervalsingen van afstandsdocumenten en ontvoeringen van baby's en kinderen in het land van herkomst, ten behoeve van interlandelijke adoptie. Er was sprake van lucratieve handel in baby's en kinderen.

 

Echter, het Ministerie van Justitie bleef ondanks deze signalen verblijfsvergunningen afgegeven voor kinderen uit het buitenland, en dat terwijl het niet met zekerheid kon worden gezegd dat de afstandsdocumenten niet vervalst waren. Dat het kind het in Nederland beter zou hebben, werd slechts "voorondersteld".

 

Heel veel adoptieouders die ter goede trouw een kindje in nood wilde adopteren zijn niet officiëel ingelicht over de signalen die bekend waren, puur om onrust te vermijden. Maar wiens belang stond dan voorop? Niet die van het kind.

 

Het fundamenteel uitgangspunt dat het belang van het kind voorop moest staan, is geschonden. Als het risico van kinderhandel volop aanwezig was, waarom als regering zijnde geen maatregelen nemen? Het gaat hier dus om nalatig handelen, de regering heeft haar zorgplicht verzaakt.

 

Gebleken is dat er sprake was van onder andere:

  • Ontvoering / ronseling van kinderen
  • Zwendel met afstandsdocumenten
  • Ouders deden onder dwang afstand van het kind 
  • Ouders deden afstand van het kind onder valse voorwendselen, zij werden misleid
  • Baby verwisseling

Dit alles zodat allerlei criminele partijen in zowel het land van herkomst als in Nederland, geld konden verdienen met interlandelijke adoptie. Een onwerkelijk idee maar zo is het gebeurd, niet alleen in Indonesië maar vele misstanden hebben plaatsgevonden in o.a. Sri Lanka, Bangladesh, India, Brazilië, en in Zuid-Amerika.

 

Niet alleen is het onmenselijk voor het adoptiekind, maar denk ook aan de biologische ouders in het land van herkomst die nog steeds niet weten waar hun kindje is! Er zijn mensen- en kinderrechten geschonden. In veel niet-westerse landen worden mensen niet heel oud. Er is dus haast bij als men nog wil zoeken, zodat ook de biologische ouders nog de mogelijkheid krijgen om te weten wat er met hun kind is gebeurd.

 

Het gaat nu niet om de vraag of interlandelijke adoptie al dan niet de juiste kinderbeschermingsmaatregel is. Want, als er misdaden zijn gepleegd, dan heeft de persoon die leed is aangedaan het recht om te weten wie de misdadigers zijn, of heeft ieder geval het recht om te achterhalen wat er is gebeurd. Daar zou deze persoon in gesteund moeten worden door de Nederlandse regering, juist omdat die er vanaf wist dat er illegale praktijken plaatsvonden. 

 

Er komen steeds meer gevallen naar boven waaruit blijkt dat het gaat om vals opgemaakte (afstands) documenten. Logisch dat daardoor steeds meer geadopteerden willen weten of zij wel via rechtmatige weg zijn afgestaan of dat dat er toch geen sprake is geweest van dwang of ontvoering. Zelfs die volwassen geadopteerden die in eerst niet perse wilden weten wie hun biologische ouders zijn, maar nu toch omwille van de ouders die misschien al jaren en nog steeds zoeken naar hun kind. Deze mogelijke misdaden achterhalen (en die zijn er helaas echt wel) zou sneller moeten kunnen en ook, iedereen heeft het recht om te weten waar hij of zij vandaan komt.

 

Het gaat om gerechtigheid en het recht op waarheidsvinding.

 

Een zoektocht wordt bemoeilijkt als documenten vals zijn opgemaakt. Een gedegen zoektocht kost geld want dat doe je niet alleen van achter een bureau. Denk aan kosten voor:

  • Het achterhalen of de documenten al dan niet vals zijn opgemaakt, en dat is een complex proces
  • De zoektocht, dus het echte veldwerk, al dan niet met behulp van een stichting die dit faciliteert in het land van herkomst
  • Een DNA test om er zeker van te zijn dat bijvoorbeeld de biologische moeder die vermeld staat in de afstandsdocumenten, ook daadwerkelijk die persoon is die is gevonden. Het is al te vaak voorgekomen dat een volwassen geadopteerde ook hierin teleurgesteld worden
  • Het opzetten van een DNA databank

Niet iedere geadopteerde met zoekbehoefte kan dit alles betalen, maar eigenlijk zou dat ook niet hoeven. Het is de zorgplicht van de Nederlandse regering om hierin te faciliteren. 

 

Het gaat om een morele kwestie en rechtsherstel.

 

Passende bijstand door de Nederlandse overheid kan geboden worden door het leveren van een financiële bijdrage in de kosten die gemoeid zijn bij waarheidsvinding. Dit kan overigens ook in de vorm van het verstrekken van subsidie aan belangenorganisaties, zoals stichting Mijn Roots, Shapla, Plan Angel, India ACT,  die de expertise en kennis in huis hebben. Bij hen kan een geadopteerde terecht en zij doen het echte veldwerk. 

Kosteloze inzage in adoptiedossiers en een centrale helpdesk opzetten voor voorlichting, is echt niet voldoende. 

 

Wij, die achter dit standpunt staan, hopen op zoveel mogelijk handtekeningen. En niet alleen van volwassen geadopteerden maar van iedereen die achter deze petitie staat! Mede door deze petitie wordt hopelijk het maatschappelijk en politiek debat in gang gezet. Actie tot handelen door vertegenwoordigers is noodzakelijk. Daarom is het zo belangrijk om te laten zien dat dit onderwerp breed draagvlak heeft. Hopelijk kunnen we met het volgende Algemeen Overleg over interlandelijke adoptie zoveel mogelijk handtekeningen overhandigen aan de politiek. 

 

Bedankt voor jullie aandacht en handtekening!

 

Meer lezen over de achtergrond van deze petitie, het onderzoek en de juridische onderbouwing voor de reden waarom een financiële tegemoetkoming gerechtvaardigd zou zijn: https://www.ojau.nl/adoptiezaken/

Onder deze link wordt gerefereerd naar misstanden rondom adoptie in Indonesië, maar natuurlijk pleit ik voor een financiële tegemoetkoming voor alle volwassen geadopteerden die willen zoeken in het land van herkomst waarin illegale praktijken zich hebben afgespeeld.

 

Petitie beëindigd

810 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Dewi Deijle

Stuur Een Email

OJAU-Rechtskundig adviesbureau

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3023 Handtekeningen

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Tekenen Promoten