Lotingswoningen in Amsterdam voor iedereen!

Tot verbazing van velen wilde de gemeente Amsterdam de verdeling van sociale huurwoningen via loting afschaffen.

Uiteindelijk is recentelijk besloten dat loting wel mag blijven maar dat dit alleen van toepassing is op jongerenwoningen. 25% van de jongerenwoningen in Amsterdam wordt via loting verdeeld. Dit zijn woningen voor jongeren tot maximaal 27 jaar. Voldoet men niet aan deze voorwaarde, dan komt men niet langer in aanmerking voor een lotingswoning. 

Lees verder onder de advertentie


Dit betekent dat oudere woningzoekenden met een eventuele langere wachttijd, maar nog steeds geen enkel vooruitzicht op een woning, de kans wordt afgenomen op een betaalbare woning. Daarom verzoeken wij de gemeente Amsterdam om de lotingswoningen wederom voor iedereen beschikbaar te maken en hun regeling om te zetten naar hoe het tot kort geleden was. 

 

Het delen van deze petitie wordt zéér gewaardeerd!

 

Petitie beëindigd

44 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Ronald

Stuur Een Email

Uw Mening Telt!

280 Handtekeningen

Wij eisen een eerlijk proces voor baco

34735 Handtekeningen

Tekenen Promoten