Uw Mening Telt!

De groep ouders die een klacht heeft ingediend tegen het WICO-schoolbestuur wegens schending van het participatiedecreet is door de Commissie Zorgvuldig Bestuur van de Vlaamse Overheid in het gelijk gesteld. De commissie verklaart de klacht gegrond omdat het bestuur heeft nagelaten om vooraf aan dit besluit overleg met de schoolraad te voeren. Er bestaat onder zowel leerlingen, ouders als leerkrachten van de verschillende campussen grote weerstand tegen de herstructureringsplannen zoals ze nu op tafel liggen.

Deze herstructureringsplannen mogen niet verward worden met het akkoord  van de Vlaamse overheid in verband met de hervorming van het secundair onderwijs. Hieraan voldoen de verschillende WICO campussen in hun huidige vorm immers al.

Lees verder onder de advertentie

 

Ik ga omwille van deze situatie dan ook akkoord met onderstaande stelling:

De voorgestelde herstructurering van de verschillende WICO campussen moet grondig herzien worden. Er moet ernstig nagedacht worden over een formule die gedragen wordt door een groter aantal leerlingen, ouders en leerkrachten. Hierbij moet niet alleen nagedacht worden over een optimale overgang voor de huidige eerste- en tweedegraadsleerlingen, maar bovendien moet een duidelijke pedagogische en inhoudelijke toekomstvisie centraal staan.

Petitie beëindigd

298 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Elke Bibo

Stuur Een Email

Petitie dutchbat 3 voor de minister van defensie

321 Handtekeningen

Stichting Sinar Maluku; Van geëerd naar ondergang?

493 Handtekeningen

Referendum Landsmeer Bestuurlijke Toekomst

57 Handtekeningen

Tekenen Promoten