Uw Mening Telt!

De groep ouders die een klacht heeft ingediend tegen het WICO-schoolbestuur wegens schending van het participatiedecreet is door de Commissie Zorgvuldig Bestuur van de Vlaamse Overheid in het gelijk gesteld. De commissie verklaart de klacht gegrond omdat het bestuur heeft nagelaten om vooraf aan dit besluit overleg met de schoolraad te voeren. Er bestaat onder zowel leerlingen, ouders als leerkrachten van de verschillende campussen grote weerstand tegen de herstructureringsplannen zoals ze nu op tafel liggen.

Deze herstructureringsplannen mogen niet verward worden met het akkoord  van de Vlaamse overheid in verband met de hervorming van het secundair onderwijs. Hieraan voldoen de verschillende WICO campussen in hun huidige vorm immers al.

Lees verder onder de advertentie

 

Ik ga omwille van deze situatie dan ook akkoord met onderstaande stelling:

De voorgestelde herstructurering van de verschillende WICO campussen moet grondig herzien worden. Er moet ernstig nagedacht worden over een formule die gedragen wordt door een groter aantal leerlingen, ouders en leerkrachten. Hierbij moet niet alleen nagedacht worden over een optimale overgang voor de huidige eerste- en tweedegraadsleerlingen, maar bovendien moet een duidelijke pedagogische en inhoudelijke toekomstvisie centraal staan.

Teken Deze Petitie!

59%
Handtekeningen: 297
Doel Handtekeningen: 500
Deze Petitie Is Gestart Door:

Elke Bibo

Stuur Een Email

STOP DE WANTOESTANDEN, VERSPILLING & ARROGANTIE!

485 Handtekeningen

Wij eisen een eerlijk proces voor baco

40209 Handtekeningen

Dierenopvang in Rotterdam moet terug!

1559 Handtekeningen

Tekenen Promoten