Armina, Howick en Lili horen samen in Nederland

Als Howick en Lili uitgezet worden naar Armenie kunnen ze daar niet wonen bij hun moeder. Vanwege armoede gaan zij naar een instituut of weeshuis. Na 9 verhuizingen en 13 scholen in Nederland mogen ze niet ook nog eens naar een weeshuis. Er is maar één humane oplossing en dat is hereniging met moeder in Nederland.

 

Lees verder onder de advertentie

Wij menen dat de kinderrechten van Howick en Lili met de uitzetting van hun moeder niet zijn nageleefd. Met plaatsing in een tehuis worden hun rechten nogmaals geschonden. Als kind hebben zij recht op om te groeien bij hun moeder. Dat hun moeder door omstandigheden haar vluchtelingenstatus niet kreeg in Nederland is tragisch. Dat zij nu teruggeplaatst is in dezelfde situatie van waaruit zij met haar kinderen juist wegvluchtte, en zij hen nu alsnog kwijtraakt, is onmenselijk. 

 

Wij verzoeken  Staatssecretaris M.Harbers om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de wrede en onnodige scheiding van Armina en haar kinderen. De langdurige scheiding van hun moeder die de kinderen in Armenie te wachten staat beschadigt hen voor het leven. Alleen in Nederland kunnen zij de bescherming vinden om bij hun moeder op te groeien en samen een gezin te vormen. 

Petitie beëindigd

951 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Esther van Dijken - Britt Borghaerts

Stuur Een Email

Tekenen Promoten