Museum Prinsenhof en Agathaplein zo houden

Wij, inwoners van Delft en andere belangstellenden, hebben vernomen dat B&W van Delft, de Delftse Gemeenteraad en de directie van Museum Prinsenhof van plan zijn om Museum Prinsenhof, het Agathaplein, de Prinsentuin en de Waalse kerk ingrijpend te verbouwen. Daartoe is in samenwerking met een Amsterdams architectenbureau een visie ontwikkeld.  Hierin zal  Museum Prinsenhof gemoderniseerd worden en een deel van het historische gebouw verloren gaan. Bovendien zal volgens deze visie het Agathaplein en Prinsentuin zodanig verbouwd gaan worden dat  de oase van rust, het mooi verstilde plein, zal verdwijnen.

 

Lees verder onder de advertentie

Wij zijn gehecht aan het Agathaplein, de Prinsentuin, de Waalse kerk en het Museum. Ook al zijn sommige delen later gebouwd, in onze beleving vormen deze delen één onlosmakelijk geheel met het historische gedeelte van de gebouwen.

 

Wij vragen ons af of het verstandig is dat een gemeente die recent bijna failliet was , de duurste gemeente van Nederland is  (bron: https://indebuurt.nl/delft/nieuws/delft-is-nog-steeds-de-allerduurste-woongemeente-van-nederland~46604/) en qua voorzieningen uitgekleed is  miljoenen uitgeeft aan iets waar een beperkt aantal ondernemers profijt van heeft en veel  inwoners het voordeel niet zien en er zelfs nadeel van ondervinden.


Recent heeft de Gemeente in een enquête  gevraagd of de inwoners bezwaar hadden tegen de sloop van een muur en een poort op het Agathaplein. Meer fundamentele vragen over bijvoorbeeld uitgangspunten en noodzaak zijn niet gesteld, ook niet in een eerdere fase.

 

Wij constateren dat de inwoners van Delft onvoldoende betrokken zijn bij het opstellen van  de uitgangspunten  en de noodzaak voor de aanpassingen en bij het daarop volgende proces dat geleid heeft tot de visie die er nu ligt. Wij vinden het ongehoord dat een gemeente die zo vaak spreekt over participatie van de inwoners zo tegen zijn eigen beleid handelt. Hetzelfde geldt voor de Gemeenteraad.  Betrokkenheid van de inwoners was een speerpunt van de recente verkiezingen.  Nu ligt er een visie die vrijwel zonder inbreng van de inwoners tot stand is gekomen en wellicht leidt tot een verbouwing waar wij faliekant tegen zijn.

 

Wij vragen B&W van Delft, De Delftse Gemeenteraad en de directie van het Museum Prinsenhof om alle werkzaamheden rond de huidige visie voor de verbouwing van Museum Het Prinsenhof, Waalse kerk, Agathaplein en Prinsentuin te beëindigen en helemaal van vooraf aan te beginnen met actieve inbreng van de inwoners van Delft. U kunt dit laten zien door òf:

  • Alle procedurele en juridische stappen te zetten die nodig zijn om alle tot op heden genomen en in dit kader relevante beslissingen ongeldig te verklaren, òf
  • Geen verdere beslissingen meer te nemen met betrekking tot verbouwing Museum Prinsenhof, het Agathaplein, de Prinsentuin en de Waalse kerk en een volksraadpleging toe te staan conform hetgeen in Amsterdam mogelijk is, (met aantal benodigde stemmen naar rato van aantal inwoners) zie https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkt-raad/invloed-uitoefenen/initiatieven/

Petitie beëindigd

2057 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Michel Cornelis

Stuur Een Email

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3023 Handtekeningen

Tekenen Promoten