Help ons PIONIER! waarmaken!

Met het ondertekenen van deze draagvlak-petitie verklaar ik als onderwijsprofessional kunstenaar, cultuureducatieprofessional, ouder/verzorger en /of betrokkene:

 

Lees verder onder de advertentie

Door ervaring met en/of het horen over en/of het lezen over PIONIER!, dat ik vertrouwen heb in de werkwijze van de procesgerichte pedagogiek en de leerlijn PIONIER!.

 

Ik vind dat creativiteit een vaste plek in het onderwijs verdient en dat PIONIER! dat mogelijk maakt. PIONIER! helpt leerkrachten in het basisonderwijs om het creatief vermogen van de leerling te stimuleren, door inspireren, trainen en ontzorgen.

 

Ik geloof dat met PIONIER! er niet alleen aan de creativiteitsontwikkeling van kinderen gewerkt wordt maar ook aan competenties als flexibiliteit, samenwerken, kritisch denken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. PIONIER! leert kinderen wie zij zijn, wie de ander is en dat de verschillen daartussen er mogen zijn. Op de langere termijn draagt PIONIER! zo bij aan een lievere maatschappij.

 

lichttekenentekenen

 

 

WAT IS PIONIER!?

 

PIONIER! is een beeldende leerlijn van groep 1 tot en met 8, deze hebben we samen met het basisonderwijs ontwikkeld. PIONIER! focust op het creatieve proces van leerling en leerkracht.

 

PIONIER! inspireert leerkrachten en leerlingen tot het aangaan van een eigen creatief proces. Dit doen we o.a. door werk van kunstenaars en vormgevers te laten zien of door het vertellen van verhalen.

 

PIONIER! ontzorgt door de voorbereidingstijd te verkleinen tot het minimum. Dit doen we door het leveren van lesbrieven, beeldpresentaties, (techniek)filmpjes en het benodigde materiaal.

 

PIONIER! traint leerkrachten in het herkennen en begeleiden van een creatief proces. Hiervoor hebben we een handzame procesgerichte didactiek ontwikkeld waarmee we leerkrachten helpen divergent gedrag te stimuleren en verschillen te vieren.

 

Meer info over PIONIER! is te vinden via deze website:

 

https://ikpionier.nl/pionier-de-leerlijn/

 

of in deze flyer:

 

https://issuu.com/kopakan/docs/pionier_-folder-online-pages

Petitie beëindigd

141 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Linda Rosink

Stuur Een Email

Tielse Beiaard blijft!

549 Handtekeningen

Stop de angstcultuur bij PostNL

147 Handtekeningen

Pieter Elbers moet herbenoemd als CEO van KLM!

25197 Handtekeningen

Tekenen Promoten