Burgerinitiatief | Co-ouderschap na echtscheiding

 

Lees verder onder de advertentie

Het aantal stellen dat uit elkaar gaat met kinderen is de laatste jaren enorm gegroeid. We zien de groeiende problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen die na het meemaken van zo'n gebeurtenis als kind levenslang worstelen met verschillende problemen. Het loyaliteitsconflict is daar één van de grootste oorzaken van. Desondanks hebben we in Nederland nog niet echt een passende oplossing gevonden, terwijl deze er wel is, het moet namelijk afgelopen zijn met het gevecht om (en daarmee met) de kinderen.

 

Daarom dit burgerinitiatief om bij scheiding (dit geld voor huwelijken, geregistreerde partnerschappen en andere relatievormen) co-ouderschap (desnoods met een mediator/coach) verplicht te stellen. Een kind heeft namelijk het recht op evenredig contact met beide ouders. Deze vorm van co-ouderschap zal er als volgt uit gaan zien:

- Beide ouders (ongeacht omstandigheden etc) hebben 50% van de tijd recht op het kind, dit mag in overleg uiteraard wat schommelen i.v.m. praktische overwegingen zoals school. Maar verdelingen als 80%-20% zullen niet meer voorkomen. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen het gevoel krijgen een keuze te moeten maken tussen vader en moeder.

- Over ouders die niet normaal met elkaar en/of met de kinderen over elkaar kunnen communiceren zal door de rechter een mediator/coach worden aangesteld die zal toezien op het feit dat beslissingen in overleg genomen worden, ouders (wrok)gevoelens kunnen verwerken, en dat deze (wrok)gevoelens niet overgedragen worden op de kinderen. Deze mediator/coach heeft ook een bemiddelende rol in het vormgeven van een 50%-50% ouderschapsplan.

- Het 50%-50% ouderschapsplan zal door de rechter als vonnis worden gewezen om ten uitvoer gebracht te worden, ouders zijn dan ook verplicht om deze uit te voeren. Het niet uitvoeren van dit vonnis kan boetes of andere straffen tot gevolg hebben.

 

Om dit burgeriniatief naar de tweede kamer te brengen, hebben we op zijn minst 40.000 "handtekeningen" nodig van kiesgerechtigden in Nederland. (18+ en Nederlandse nationaliteit), bij voorkeur hebben wij 80.000 tot 100.000 "handtekeningen" om echt een duidelijk signaal af te geven naar de tweede kamer. 

 

Want onthoud: Een kind heeft evenveel recht op tijd, aandacht en contact met zowel moeder als vader. Dat is een grondrecht voor een kind, dus STEUN deze petitie!

Petitie beëindigd

10 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Ricardo Kok

Stuur Een Email

Missie Hoofdkwartier

576 Handtekeningen

Pieter Elbers moet herbenoemd als CEO van KLM!

25197 Handtekeningen

Hou het cultuuraanbod op het Domplein!

1476 Handtekeningen

Tekenen Promoten