HOUD DE ZONDAG ALS RUSTDAG IN (VE)ERE

De Gemeente Veere wil de winkelopenstelling op zondag verruimen.

Tegen dit voornemen hebben wij ernstige principiële bezwaren. Het is een overtreding van het vierde gebod van de Tien Geboden uit de Bijbel.

Lees verder onder de advertentie

Veel inwoners van Veere delen deze bezwaren. Daarom hebben 1.825 mensen de petitie ondertekend, die is opgesteld n.a.v. de inspraakprocedure bij de gemeente. We hebben dan ook een zienswijze tegen de verruiming van de winkelopstelling ingediend, die behandeld zal worden bij de verdere besluitvorming in de gemeenteraad. 

Daarna komt de Verordening in stemming bij de raad in december of januari a.s.  Tot aan het moment van deze definitieve stemming willen we doorgaan met de petitie.

Daarom aan u de vraag: als u de (eerste) petitie nog niet hebt getekend wilt u dan deze vervolg-petitie ondertekenen? Vóór de stemming in de Gemeenteraad kunnen wij dan ook nog uw handtekening meegeven aan de raadsleden en op deze manier ons protest sterker maken.

 

Meer informatie (en ook de ingediende zienswijze) kunt u vinden op de website:

www.zondaginveere.nl

 

             UW HANDTEKENING IS VAN GROOT BELANG VOOR DIT BESLUIT !

Petitie beëindigd

22 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Frans Zwemer

Stuur Een Email

Tekenen Promoten