Fietspad raadhuisweg/zoutmansweg behouden!!

Beste burgers,

 

Lees verder onder de advertentie

Een klankbordgroep die voornamelijk bestaat uit direct belanghebbenden,  aanwonenden, of wel bewoners die sterke affiniteit hebben met de Raadhuisweg/Zoutmansweg en het graag zien als een dorpsweggetje, erftoegangsweg, vertegenwoordigt niet de inwoners van Reeuwijk. Ik ben gevraagd om bij deze klankbordgroep te komen, als mede belanghebbende voor de ”regenboogschool” om het fietspad te behouden.

Niet alle bedrijven aan deze weg zijn benaderd. Ik kan u verzekeren dat de meesten graag het aparte fietspad  behouden. Eventuele fietsstroken / of fietspad op de weg levert o.a. gevaar op met het op en af rijden vanaf de vele privé uitritten.

Veel ouders worden gedwongen de kinderen met de auto naar school te brengen indien het aparte fietspad weggaat. Ouders vinden dit veel te gevaarlijk. Er blijven o.a. immers een behoorlijk aantal leverancier-vrachtauto’s, de bus en de nodige bestelbusjes rijden. 

Daarbij worden in de nabije toekomst nog appartementen gebouwd aan deze weg.

 

Het moge duidelijk zijn wat de wens is van het merendeel van de inwoners van Reeuwijk. Dit is via een bezwaarschrift bekend gemaakt door het toenmalige dorpsteam  Reeuwijk-Brug  West en Oost met meer dan 100 handtekeningen, maar niet ontvankelijk verklaard. De reden hiertoe was omdat wij een dorpsteam waren en niet onafhankelijk. 

Tevens is er vorig jaar december een enquête gehouden waaruit naar voren kwam dat het merendeel van de inwoners eveneens het fietspad wil behouden.

Er zijn los hiervan ook bewoners/bedrijven van de Zoutmansweg/Raadhuisweg die daar hun hele leven al wonen en deze weg nog steeds bestempelen als een doorgangsweg en een losstaand beschermd fietspad wensen.

Bedrijven, bewoners vanuit de kernen, kunnen niet anders dan een gedeelte van deze weg te berijden naar/terug van hun werk.

 

Het is ronduit geen weg om er fietsers te laten rijden en zeker niet met fietsstrook of stroken waardoor de weg te smal wordt en auto’s, bus, vrachtauto, ziekenauto , bestelbussen de fietsstrook - stroken moeten gebruiken om uit te kunnen wijken voor een tegenligger .

De verkeerssnelheid van 30km per uur is nodig. Het zal het eventuele nog doorgaande verkeer wat van deze weg onnodig gebruik maakt dienen te besluiten de Randweg te nemen.

Haal de obstakels svp WEG. Gevaarlijk. Men probeert steeds nog even snel langs zo’n obstakel te rijden, waardoor een extra onacceptabele situatie ontstaat met de nu nog aanwezige fietsers.

Hoofd aandacht gaat naar de obstakels en tegenliggers.

De  fietsers op de weg zijn hier de dupe van. ( het is vooralsnog goed gegaan… gaan we proberen tot het uiterste te bevinden hoelang het duurt voordat er zich iets ernstigs plaats vindt?)

 Zoals nu is het bovenal gevaarlijk bij de kruisingen.  Fietsers op het pad van alles,, fietsers op de weg….Totaal onoverzichtelijk.

 

Krap is het huidige pad van alles cq fietspad nu mede vanwege de bakfietsen.

Niet alleen het stukje schoolroute, maar een kleine verbreding van het hele afgescheiden fietspad lost bovenstaand probleem op.

Misschien een idee de stoep aan de kant van de huizen breder te maken met parkeervakken hierop.

(Dit impliceert dat de weg smaller wordt, en men met de 30km wat rustiger en voorzichtiger zal rijden. Op de weg heel groot 30km aanbrengen op verschillende stukken en de burgemeester kan de wijk politie opdracht geven regelmatig te handhaven. Regels zijn bedacht waarvan niet allen toepasbaar zijn in elk gebied. Elke situatie vraagt een andere benadering.

Er zijn wel meer dorpen/steden die e.e.a anders inrichten dan volgens de richtlijnen.  En zoals het woord zegt,  het zijn maar richtlijnen. Volgend jaar zijn er wellicht weer andere richtlijnen. Fietsstroken op deze weg  is absoluut onaanvaardbaar, te gevaarlijk. Goed zou zijn niet meer te parkeren op de weg met uitzondering van het fietsbedrijf Nomen, aan de kant van het bedrijf.

Bewoners van de 2 onder één kap, het appartementen gebouw, en één losstaand huis aan het eind van de Zoutmansweg, die zouden hun bezoek /leveranciers enz aan de overkant kunnen laten parkeren op de eventueel verbrede stoep met parkeer aanduidingen.

 

Slot

Behoud het huidige fietspad met aanpassing van verbreding aan de stoep kant,  en plaats het G11 bord voor het aparte fietspad. Zoals u weet impliceert dit dat scooters, bromfietsen ( mogelijk ook electrische fietsen) van de weg gebruik moeten maken. De snelheid van deze weggebruikers past in het straatbeeld van 30 km.

Daarom deze petitie voor het behoud van het fietspad op de raadhuisweg/zoutmansweg!!

 

Petitie beëindigd

752 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Marjolein Kranenburg

Stuur Een Email

Tekenen Promoten