GEEN HUISJESMELKERIJ IN WOONWIJKEN

G E E N   H U I S J E S M E L K E R I J   I N   O N Z E   W I J K !

 

Lees verder onder de advertentie

Deze Petitie wordt voortgezet op

 

WWW.BEWONERSBELANGPURMEREND.NL

 

Op deze site zijn Basisveenstraat, Aztekenstraat, Sidneystraat verenigd.

 

Teken de petitie dus niet hier maar op www.bewonersbelangpurmerend.nl

 

⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑

Op drie locaties in verschillende wijken zijn door een grote investeringsmaatschappij/ projectontwikkelaar uit Amsterdam eengezinswoningen aangekocht. Hiervoor is een verzoek ingediend bij de gemeente om deze te mogen verbouwen tot respectievelijk 5, 7 en 9 studio’s.

 

Het betreft de percelen,

  • Basisveenstraat 11, 1441ML Purmerend
  • Aztekenstraat 2, 1448XT Purmerend
  • Sydneystraat 5, 1448NC Purmerend

Deze petitie is gericht aan Wethouder Thijs Kroese.

 

Wij, verontruste en bezorgde bewoners uit de direct omgeving van een van de drie aangekochte eengezinswoningen, constateren dat deze eengezinswoningen aan de markt worden onttrokken om te worden omgebouwd tot meerdere eenheden, ten behoeve van een soort veredelde kamerverhuur.
Een hoogwaardige woning gebouwd met het oogmerk een fijne woonplek te zijn voor een gezin, mag niet door een investeerder worden omgebouwd tot melkkoe. Bovendien levert het een hoop overlast en sociale onrust op. Dat kan niet de bedoeling zijn in een woonwijk.
Bijkomend detail is wat dit alles voor invloed heeft op de woningwaarde in de wijk.

 

Wij vinden dit initiatief van de investeerder niet passen in de sfeer van onze wijk en zijn bang voor Amsterdamse praktijken. Wij verzoeken u om dit initiatief niet toe te staan binnen de gemeente Purmerend, opdat de kwaliteit en leefbaarheid van de wijken blijft zoals ze is.

 

Namens de Klankbordgroep Veenwijk

veenvloek@outlook.com

Fred Lieder

Petitie beëindigd

36 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

F.A.Lieder

Stuur Een Email

Red Democratie en Rechtstaat in Suriname

120 Handtekeningen

RACISME MOET VERPLICHT BEHANDELD WORDEN OP SCHOOL

4667 Handtekeningen

Tekenen Promoten