Stichting Sinar Maluku; Van geëerd naar ondergang?

Van geëerd naar ondergang?
Op 3 september 2011 heeft Gemeente Woerden aan Stichting Sinar Maluku een gemeente onderscheiding, het stadhuis, toegekend. “Een stichting waar Woerden trots op is” staat op de oorkonde vermeld. In het verlengde er van heeft de gemeente, de destijds nog in ons midden zijnde 1e generatie, geëerd in de vorm van een zilveren brochette (dames) en een zilveren steekspeld (heren) met het gemeentewapen van Woerden er op.

 

Lees verder onder de advertentie

Anno februari 2019 dreigt Stichting Sinar Maluku door verandering van uiteindelijk gemeentelijk beleid haar bestaansrecht te verliezen. Stichting Sinar Maluku wil met deze petitie steun vragen voor het behoud van haar identiteit én beheersfunctie van het gebouw Wijkcentrum Molenvliet gelegen aan Stromenlaan 132a te Woerden waarmee haar bestaansrecht mede wordt gewaarborgd. Door ondertekening van deze petitie betuigt u uw steun aan de Molukse gemeenschap in Woerden en levert u een bijdrage aan het mogelijk in stand kunnen houden van het bestaansrecht van Stichting Sinar Maluku.

 

De door middel van ondertekening van deze petitie verkregen (persoonlijke) informatie zal met grootste zorgvuldigheid verwerkt worden conform de gestelde voorwaarden van petitie24.nl. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het vervolg en de uitkomst van deze petitie, stuurt u dan een mailtje aan PetitieStichtingSinarMaluku@gmail.com

 

Achtergrond:

 

Statuten Stichting Sinar Maluku dd 10 mei 1996
De Stichting stelt zich ten doel het ontplooien, ondersteunen, begeleiden en coördineren van activiteiten en het treffen van voorzieningen ten behoeve van de Molukse gemeenschap in Woerden en omstreken in het kader van de instandhouding van de Molukse cultuur en identiteit, milieu-opbouw, maatschappelijke belangenbehartiging en relatie-opbouw, zulks zonder onderscheid te maken van leeftijd, sekse en godsdienstige of politieke overtuiging.


Geschiedenis
De gemeente Woerden besloot destijds om niet een eigen Molukse wijk te bouwen maar de gezinnen verspreid te huisvesten over de wijken. Veel kampbewoners besloten daarop naar gemeenten te verhuizen waar wel een Molukse wijk werd gebouwd. Woerden is door het besluit van de gemeente een van de weinige ‘Molukkergemeenten’ zonder een Molukse wijk.

 

Tanda Mata hét ‘Foto- en verhalenboek 60 jaar Molukkers in Woerden’ heeft op inspirerende wijze laten zien hoe de Molukse bevolkingsgroep in Woerden zich een plaats heeft weten te verwerven in de Nederlandse samenleving, waar het nu ruim 60 jaar deel van uitmaakt.  Een blik op de toekomst is daarin opgenomen: hoe ontwikkelt zich een nieuwe identiteit met behoud van culturele waarden. Wat wordt aan komende generaties doorgegeven van wat de eerste generatie Molukkers heeft nagelaten en hoe kunnen deze waarden bijdragen aan het verwerven van een plek in een steeds sneller veranderende samenleving. Ook bevat het interviews van Woerdenaren (Nederlanders) die een speciale band met de Molukkers hebben opgebouwd.


Doel
Stichting Sinar Maluku wil een bijdrage blijven leveren aan de emancipatie en participatie van de Molukse gemeenschap aan de Nederlandse samenleving.

Met behulp van het organiseren van uiteenlopende activiteiten probeert de stichting de huidige generatie(1e- 5e)  met elkaar verbonden te houden, maar tegelijkertijd ook de Nederlandse/Woerdense bevolking er bij te blijven betrekken. 

 

Door ook regelmatig herinneringen op te halen wil zij een schat aan historische kennis (erfgoed) over de aankomst van de Molukse gemeenschap in Woerden bewaren om op deze wijze de  geschiedenis beter leren te begrijpen. Naar erfgoed kijken door verschillende ogen, die van jezelf en die van anderen, vroeger en nu, leren kinderen betekenis te geven aan hun leefomgeving in relatie tot de wereld om die beter te leren begrijpen. Erfgoed draagt bij aan hun ontwikkelingen tot kritische burgers en creëert evenwichtige culturele zelfbewustzijn. Bewustwording van de historie maakt kinderen trots op hun omgeving. Leren over het verleden, jezelf, de ander en de wereld.

Petitie beëindigd

655 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Stichting Sinar Maluku

Stuur Een Email

Pieter Elbers moet herbenoemd als CEO van KLM!

25197 Handtekeningen

Nederland kiest voor bruto nationaal geluk

83 Handtekeningen

Haar naam is Imani

866 Handtekeningen

Tekenen Promoten