GDT wil bij elkaar blijven

De Gevers-Deutz Terweeschool heeft een gebrek aan ruimte. Door grotere aanwas vanuit groep 3 en 4 is er komend jaar al 1 lokaal tekort en op termijn mogelijk twee. Hoewel er ruimte op het schoolplein aan de achterzijde is om een noodlokaal (portakabin) neer te zetten, is de gemeente van mening dat deze oplossing (kosten ca. 55k voor 2 jaar) te duur is en het ruimtegebrek kan worden opgelost in twee leegstaande lokalen in het Teylingen college (TC).

Wettelijk zou deze oplossing namelijk voldoen en voor de gemeente is dit de goedkoopste oplossing.

Lees verder onder de advertentie

 

Leerkrachten, schoolleiding en ouders zijn echter collectief van mening dat deze oplossing niet acceptabel is. Onder meer om de volgende redenen:

- “ Uit huis plaatsen” brengt fysieke en gevoelsmatige afstand en tal van logistieke problemen met zich mee.

- Het inscholen van jonge kinderen op een middelbare school is niet acceptabel.

- Er is op het TC geen strikte scheiding tussen de ruimtes van de basisschoolleerlingen en de middelbare scholieren. Daarbij gaat het niet alleen over de opgang naar de lokalen, maar zelfs om het toilet. Dat is echt onacceptabel.

- De entree naar het Teylingen college is gelegen aan de zeer drukke Rhijngeesterstraatweg waardoor het gevoel van onveiligheid verder wordt versterkt.

 

Vanuit de MR is al een brandbrief naar de gemeente gestuurd om bezwaar te maken tegen het “uit huis plaatsen”.

Wilt u de gemeente ook laten weten dat wij het verhuizen van twee groepen naar het Teylingencollege geen reële optie vinden en dat de oplossing dichter bij huis moet worden gezocht?

Onderteken dan deze petitie, die wij als ouders zo snel mogelijk aan het College en de Raad zullen doen toekomen!

Petitie beëindigd

306 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Christine Seckel

Stuur Een Email

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Geen industriele zandwinning in Boerdonk

721 Handtekeningen

Tekenen Promoten