VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID IN HANK

  • Verleggen van de afrit A27 leidt tot grotere verkeersdrukte door ons dorp Hank.
  • Met als gevolg toename van onveiligheid en vermindering van de leefbaarheid.
  • Het uitdiepen van viaduct Kurenpolderweg is een must om zwaar vracht- en landbouwverkeer door ons dorp Hank te weren.
  • Verbindingsweg Nathalsweg-Kurenpolderweg.
  • Verbreding van A27 en maximum snelheid van 130 km/uur leidt tot meer uitstoot van fijnstof. Het is tijd voor nieuwe meetingen.

Teken deze petitie voor veiligheid en leefbaarheid in Hank!


Rijkswaterstaat gaat het traject A27 Houten-Hooipolder binnen afzienbare tijd aanpassen aan de tijd. Naast verbreding van het traject zullen een aantal nieuwe bruggen, waaronder die bij Keizersveer, worden gerealiseerd. In een samenvatting tracebesluit en saneringsbesluit informeert Rijkswaterstaat de omgeving over deze plannen. Plannen die zijn gebaseerd op hetgeen zij wenselijk en vooral betaalbaar achten voor een goede doorstroming en ontsluiting van de gebieden die grenzen aan het traject A27 tussen Houten en Hooipolder. 
De realisatie van het nieuwe traject A27 heeft ook gevolgen voor de (woon)kernen gelegen aan die A27! Die gevolgen, zoals ontsluiting van de kernen, veiligheid in die kernen en de leefbaarheid zijn echter de verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten en NIET van Rijkswaterstaat. De gevolgen voor Hank bij aanpassing van de A27 en de bestaande problematiek zorgen voor meer onveiligheid en een minder leefbaar rustig en rustiek dorp! Tijd om de lokale politiek daarop te attenderen.

 

Lees verder onder de advertentie

Veiligheid

De afrit A27 vanuit Breda wordt verlegd naar het viaduct tussen Hank en Dussen. De oprit daar blijft bestaan. Alle verkeer van de afrit en naar de oprit Hank op A27 zal via Kerkstraat/Jachtsloot of Beatrixstraat plaatsvinden. Ook het verkeer vanaf de Kurenpolder (denk aan toeleveranciers, dagjesmensen en campingbewoners) zal de kortste weg van en naar de A27 zoeken (Kerkstraat/Jachtsloot of Beatrixstraat). Daarbij dient het landbouwverkeer uit de Biesbosch alsmede zwaar transport te worden opgeteld (het lage viaduct richting Peerenboom is geen optie), verkeer van en naar de jachthaven en de veiligheid in Hank wordt geweld aangedaan. Vooral (schoolgaande) kinderen en gevorderde senioren die de Jachtsloot, Kerkstraat of de Beatrixstraat moeten oversteken lopen dan groot gevaar.
Tijd om onze stem te laten horen en de veiligheid en leefbaarheid voor de toekomst zeker te stellen door aanpassing van het Onderliggende Wegen Net (OWN) te vragen aan onze lokale politici. Zoals de ontsluiting van de Biesbosch en de Kurenpolder alleen via het uitdiepen van het viaduct richting Peerenboom te laten verlopen.

 

Leefbaarheid

Heel vroeger ging het verkeer over de 2-baans Keizer Napoleonweg Breda/Gorinchem. Vervolgens kwam de nieuwe 4-baans weg A27 die veel hoger ligt dan de oude 2-baans weg. Nu gaan we naar 6 banen in combinatie met in het verleden opgehoogde snelheid naar 130 km/uur. Hierdoor mogen we constateren dat het milieu en dus ook de inwoners van Hank meer belast zullen worden met fijnstof dan voorheen

Daarnaast zitten we aan de ander zijde van de Bergsche Maas met de Amer-centrale met zijn uitstoot. Kortom het is tijd om de lokale politici te vragen een meting te laten doen naar luchtvervuiling/fijnstof in ons rustieke Hank. 

Doet u mee ons rustieke dorp te behoeden voor onveiligheid en milieuvervuiling?
Teken deze petitie en wij dragen zorg dat de handtekeningen bij de verantwoordelijke lokale politici komen. Alvast bedank voor uw steun.

Belang van de Hang

Petitie beëindigd

143 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Belang van de Hang

Stuur Een Email

Tekenen Promoten