Geen woningbouw in Park Schothorst

Geen huizenbouw in Park Schothorst!

 

Lees verder onder de advertentie

Als het aan de gemeente Amersfoort ligt, komt er een nieuwbouwwijk op het terrein van Amfors, midden in Stadspark Schothorst. Dit hebben wethouders Astrid Janssen (ruimtelijke ordening) en Menno Tiggelaar (wonen) onlangs (begin April 2019) laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

 

Wij, omwonenden van het park, zijn geschrokken van dit idee. Dit mag niet gebeuren!

 

Park Schothorst is de groene long van de stad en talloze inwoners maken er dagelijks actief gebruik van. Huizenbouw van de voorgenomen 60 (!) woningen op deze plek zal het aangezicht van het park blijvend negatief veranderen en zal afbreuk doen aan het karakter van het park.

Op dit moment zijn bebouwing en gemotoriseerd verkeer tot een minimum beperkt in het park, wat bijdraagt aan het unieke karakter van de omgeving. Een nieuwbouwwijk midden in het park met auto’s, overig gemotoriseerd verkeer en geluid zal dit echter fundamenteel veranderen. Een eventuele toegangsweg vanuit de Amelisweerd, Schothorst zal tot veel hinder leiden en kinderen zullen niet meer veilig zelfstandig de speelvoorzieningen kunnen bereiken.

 

Het zal ten koste gaan van het unieke karakter van het park en dat zou eeuwig zonde zijn.

 

In de herontwikkeling van het terrein zou gezocht moeten worden naar een bestemming die bijdraagt aan de functie van het park. Een woonwijk midden op deze plek doet juist afbreuk aan de functie van het park en is zeer ongewenst.

 

Daarom komen wij in actie en maken wij bezwaar tegen de plannen van de gemeente.

 

Via deze petitie roepen we iedereen op zijn stem te laten horen!

 

Laat ons park het unieke groene hart blijven dat het is. 

Maak van het park geen woonwijk, maar laat Park Schothorst een park blijven!

 

 

Teken Deze Petitie!

82%
Handtekeningen: 3275
Doel Handtekeningen: 4000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Omwonenden Park Schothorst

Stuur Een Email

Haar naam is Imani

703 Handtekeningen

Geen woningbouw in Park Schothorst

3275 Handtekeningen

Pieter Elbers moet herbenoemd als CEO van KLM!

25197 Handtekeningen

Tekenen Promoten