Petitie werknemers Cargill Nederland

In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Echter, het is voor veel mensen niet of moeilijk haalbaar om door te werken tot de huidige AOW en/of pensioengerechtigde leeftijd. Voor medewerkers is het bijna niet voor te stellen dat je in de toekomst tot bijna 70 (of langer!) moet doorwerken.

 

Lees verder onder de advertentie

Daarom zijn werknemers van Cargill Nederland deze petitie opgestart om de landelijke politiek te bewegen om de AOW-leeftijd te wijzigen naar 66 jaar. Tevens willen zij dat het kabinet de boete regeling voor de bedrijven afschaft, de zogenaamde RVU heffing (regeling vervroegde uittreding), zodat bedrijven weer afspraken kunnen maken om eerder te kunnen stoppen dan 66 jaar.

 

Kortgezegd willen zij het volgende:

 

> AOW-leeftijd naar 66 jaar

> Geen boetes op vervroegde uittreding (RVU-heffing)

 

 

De werknemers van Cargill roepen de directie op bovenstaande punten te steunen en de zorgen van de werknemers actief uit te dragen in de werkgeversorganisatie en in hun overleggen met de politiek en ministeries.

Petitie beëindigd

54 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Kevin Augustijn

Stuur Een Email

Cargill

Red Democratie en Rechtstaat in Suriname

120 Handtekeningen

RACISME MOET VERPLICHT BEHANDELD WORDEN OP SCHOOL

4883 Handtekeningen

Tekenen Promoten