Locatie brede school B'zwaag onder een zendmast!

Zoals wellicht bekend, wil men de nieuwe basisschool in Beetsterzwaag (De Brede School) bouwen op het terrein van de voetbalvereniging. Op dit terrein staat een grote zendmast voor GSM/UMTS.

 

Lees verder onder de advertentie

Een kind brengt gedurende het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) minimaal 7520 klokuren door op zijn/haar basisschool. Dat is bijna een heel jaar!

De ontwikkeling van een kind in deze leeftijdsfase (van 4-12 jaar) is enorm. De hersenen & het zenuwcentrum zijn in volle ontwikkeling en het lichaam kent door de groei een snellere celdeling.

Dus waarom wil men dan in Beetsterzwaag de nieuwe basisschool (Brede School) naast een GSM/UMTS-zendmast, die straling afgeeft, bouwen?

Wat de invloed van een GSM/UMTS-zendmast op de gezondheid is, is nog altijd niet duidelijk. Tóch zijn er onderzoeken die aantonen dat er wel degelijk risico's zijn aan een GSM/UMTS-zendmast op de gezondheid. Dus waarom risico's nemen met onze kinderen?

 

Dat hoogspanningsmasten gevaarlijk zouden zijn, wisten we eerst óók niet! Maar nu gelden voor hoogspanningskabels dan eindelijk strengere regels, omdat uit onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen de straling van hoogspanningslijnen en kinderleukemie. Daarom mogen er geen huizen of scholen dichtbij een hoogspanningslijn worden gebouwd. Dus wáárom dan wel een school pal naast een GSM/UMTS-zendmast?!

 

Moeten we eerst afwachten totdat er voldoende bewijs is voor de gevaren van een zendmast? Of kunnen we concluderen dat onze kennis nog onvoldoende is en we juist daarom géén risico's moeten nemen. Zeker niet als het om een kwetsbare groep als kinderen gaat. Ze hebben nog een heel leven voor zich. Is het niet onze taak om kinderen te beschermen voor (mogelijk) gevaar?

 

We willen zoveel mogelijk handtekeningen ontvangen zodat we aan de gemeente kunnen aantonen dat de locatie voor de nieuwe school niet de juiste is, of juist...dat de zendmast verplaatst zou moeten worden..

 

Teken daarom alstublieft deze petitie en zorg voor een gezonde leeromgeving voor onze kinderen!

 

 

Petitie beëindigd

33 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Ouder

Stuur Een Email

BELACHELIJK HOGE KOSTEN ETECK!

374 Handtekeningen

Nederland kiest voor bruto nationaal geluk

886 Handtekeningen

Red de Wal-Vis

1285 Handtekeningen

Tekenen Promoten