Partijdige gedragingen Kamervoorzitter Arib

Volksmotie (petitie)

Het electoraat, gehoord de beraadslaging in en buiten de Kamer

Overwegende en constaterende dat:

•    De voorzitter van de Tweede Kamer altijd boven partijen dient te staan;
•    De voorzitter na de aanhouding/staande houding van Tunahan Kuzu c.s. (DENK) door de illegale bezetter in het Palestijnse Oost-Jeruzalem (Al Quds) en de behandeling die zij kregen andermaal heeft laten zien dat zij haar taak niet naar behoren kan vervullen, toen zij publiekelijk haar afkeuring over de “gedraging” van Kuzu o.b.v. eenzijdige informatie niet onder stoelen of banken stak;
•    We de voorzitter nog nooit hebben kunnen betrappen op dergelijke veroordelingen van PVV’ers en FvD’ers, zelfs niet toen Machiel de Graaf (PVV) notabene in de Kamer een ernstige bedreiging uitte aan het adres van Selçuk Öztürk (DENK). In het debat zei De Graaf letterlijk “ik zal je najagen” en “je bent van mij”, maar was het Öztürk die zij tot de orde riep omdat hij met krantenartikelen in de hand aanhaalde dat De Graaf ooit in opspraak was geraakt wegens gesjoemel met overheidsgelden. Voor het feit dat Öztürk dit deed in reactie op de ernstige beschuldiging van de hele Turks-Nederlandse gemeenschap van fraude met bijstandsgelden door De Graaf had de voorzitter geen oor;
•    De voorzitter ooit in de media had verklaard dat de PVV (kopvoddentaks, nepparlement, etc.) wél respect heeft voor het parlement, daarmee doelend op de partij DENK;
•    De voorzitter onlangs bewust en het lid Azarkan een dertigledendebat als bedoeld in artikel 46, eerste lid van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft geweigerd;
•    De voorzitter een motie heeft medeondertekend waarin werd gesuggereerd dat de fractie DENK “primair op basis van hun afkomst” via filmpjes op sociale media worden aangevallen;
•    De voorzitter steevast weigert in te grijpen wanneer collega Kamerleden bewust aan etnisch profileren doen wanneer twee Kamerleden van DENK telkenmale worden aangesproken op hun Turkse afkomst, bij onderwerpen die daar niets mee van doen hebben.

Spreekt uit dat zij de aantoonbaar partijdige handelwijze van de voorzitter van de Tweede Kamer ten stelligste afkeurt en verzoekt haar om zich in het vervolg professioneel te gedragen, bij gebreke waarvan zij de voorzittershamer dient neer te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Lees verder onder de advertentie

Petitie beëindigd

340 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Gino de Robles

Stuur Een Email

Tekenen Promoten