Stop de hoogbouw op ons ENKA terrein!

Projectontwikkelaar AM is voornemens hoogbouw van negen verdiepingen (de Residentie) te realiseren op het ENKA terrein in Ede (zie www.residentie-anders.nl voor de feiten). In het huidige bestemmingsplan is hoogbouw niet toegestaan. Gemeente en projectontwikkelaar willen het daarom wijzigen, en zo hoogbouw mogelijk maken. Deze wijziging ligt tot 26 juni ter inzage, waarna de gemeenteraad het al dan niet aanneemt.

 

Lees verder onder de advertentie

Wij, wijkbewoners en tuinders, zijn tegen hoogbouw omdat: hoogbouw niet past in onze wijk, de stedenbouwkundige motivatie voor hoogbouw ontbreekt, hoogbouw voor veel schaduw zorgt en het cultureel erfgoed ENKA door hoogbouw uit het zicht raakt. Wij willen het oorspronkelijke plan, namelijk laagbouw, of een variant daarop. Wij dienen voor 26 juni een zienswijze in waarin wij pleiten voor een plan dat beter past in onze leefomgeving. Onze zienswijze wordt versterkt als veel mensen ons steunen en tegen de geplande hoogbouw zijn. Daarom hopen wij dat u deze petitie wilt ondertekenen.

 

 Samenvattend willen wij geen hoogbouw op de Noordstrook van het ENKA terrein, maar laagbouw. Onderteken deze petitie en help ons om hoogbouw te voorkomen en samen een meer passende laagbouw variant te ontwikkelen waarin alle belanghebbenden zich kunnen vinden.

Petitie beëindigd

398 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Hein Bouwmeester

Stuur Een Email

Tekenen Promoten