EEN BETER PLAN VOOR HET STATIONSPLEIN IN HILVERSUM

 

EEN BETER PLAN VOOR HET STATIONSPLEIN IN HILVERSUM dan het huidige plan van de 7-straatjes.

Lees verder onder de advertentie

 

Wij Hilversummers en andere direct en indirect betrokkenen bij het stationsplein in Hilversum vinden dat er een beter, groener, duurzamer en mooier plan mogelijk is dan het nu voorliggende plan van de 7 straatjes. Een plan dat beter aansluit bij Hilversum, de reeds bestaande huidige omgeving, de historie, de huidige bebouwing en onze wensen.

 

Door deze petitie willen we dat deze groep zichtbaar word. In de hoop dat in word gezien dat ook wij een stem hebben die moet worden gehoord. De raad heeft het plan al goedgekeurd, terwijl er veel mensen zijn die het er niet mee eens zijn of die eigenlijk niet weten waar het allemaal over gaat. Ook is er een groep die de moed heeft verloren om nog te spreken omdat ze niet worden gehoord. De raad was niet unaniem over het besluit 31 voor en 4 tegen.

 

We willen dat er meer scenario's worden onderzocht en uitgewerkt. Deze scenario's zijn al door diverse mensen aangedragen en wellicht zijn er nog mooie aanvullingen. Laat deze mensen samen aan de slag gaan om een mooi ontwerp te maken. En leg een aantal ontwerpen voor aan de bewoners. Dus niet alleen die scenario's die worden onderzocht in het kader van het onderzoek van de wensen van "Oost" en onderzoek naar de verbinding. 

 

We willen dat deze proactief, interactief en laagdrempelig meerdere mogelijkheden aan de bewoners worden getoond. Dus niet alleen via de krant, op het raadhuis en online via eigen website en mailingen. Ga de straat op en praat met bewoners en ga een open gesprek aan.

 

We willen ook dat de meningen van bewoners en proffessionals mee worden genomen in de verdere ontwikkelingen. En dat de plannen daarop worden aangepast. We willen graag dat jullie hier veel belang aan hechten.

 

Het gaat om een mega investering van 70 miljoen euro en een keuze voor de komende 100 jaar en de volgende generaties.

 

Daarom moeten we nu goed overwogen alle opties bekijken en de juiste optie kiezen.

 

 

FACE BOOK site Stationsplein Hilversum

https://www.facebook.com/stationspleinhilversum/?ref=settings

 

FACE BOOK site Spoorzone

https://www.facebook.com/groups/hilversumondergronds/

 

Meer over de 7 straatjes plannen op de pagina's van de gemeente Hilversum zie hieronder

 

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Werkzaamheden_en_projecten/Projecten/Herontwikkeling_stationsgebied

 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hilversum&agendaid=f9bdc2cf-59ab-48d3-a3f9-3508a553c50c&FoundIDs=

zie punt 11 van de raadvergadering in mei 2019

Teken Deze Petitie!

3%
Handtekeningen: 139
Doel Handtekeningen: 5000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Jacqueline van Oostveen

Stuur Een Email

Stop de angstcultuur bij PostNL

147 Handtekeningen

Pieter Elbers moet herbenoemd als CEO van KLM!

25197 Handtekeningen

Tielse Beiaard blijft!

549 Handtekeningen

Tekenen Promoten