Behoud van Moluks ouderlijk huis Matulessy

Al generaties lang is het goed gebruik dat bij het overlijden van een ouder of ouders binnen de Molukse wijk, de kinderen van de familie (van de overledene(n)), als eerste in aanmerking komen voor overname van de woning - dit is ook wel bekend als de “Rumah Tua” gedachte.

 

Lees verder onder de advertentie

Als Molukker is het van belang om deze traditie over te dragen. Ook wij de familie Matulessy-Lesnussa, respecteren natuurlijk deze gedachte en hebben daarom besloten om de woning van onze onlangs overleden vader/opa/oyang O.P. Matulessy over te nemen. Dit uit respect voor de eerste generatie ouderen in het algemeen en voor onze vader/opa/oyang O.P. Matulessy in het bijzonder.

 

 

Wij zijn, gegeven deze traditie, daarom erg verbaasd en teleurgesteld dat er zich ook andere gegadigden voor de woning hebben gemeld.

 

Om de woningcorporatie Mozaïk ertoe te bewegen de Molukse traditie te respecteren en de woning alsnog aan de familie Matulessy-Lesnussa toe te wijzen is deze petitie gestart. Immers als de woningcorporatie ziet dat veel Molukkers deze traditie voortgezet en gerespecteerd willen zien, hebben wij goede hoop dat deze zaak alsnog een voor ons allen gunstige wending kan nemen.

 

Al teveel van onze tradities gaan verloren tijdens onze on-vrijwillige ballingschap. Laat de traditie van de Rumah Tua, de Molukse ouderlijke huizen, niet ook verloren gaan! Laat de woningcorporatie alsnog het ouderlijk huis toewijzen aan M.F. Matulessy (oudste erfgenaam van O.P. Matulessy).

 

Wij rekenen op uw steun! Wij weten dat u ons niet laat vallen! Teken de petitie!

 

 

Voor vragen/opmerkingen:
Contactpersoon: M.F.Matulessy
Telefoonnummer: 06 435 411 69

 

Alvast bedankt voor uw stem en begrip.

Familie Matulessy-Lesnussa

Petitie beëindigd

1053 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

M.F. Matulessy

Stuur Een Email

Tekenen Promoten