Wij zijn het zat: dit kabinet moet opstappen

WIJ ZIJN HET ZAT.

WIJ DIENEN EEN MOTIE VAN WANTROUWEN IN TEGEN DIT KABINET.

DIT KABINET MOET OPSTAPPEN.

WIJ WILLEN NIEUWE VERKIEZINGEN. 

 

U veroorzaakt een grote armoede onder de bevolking. Kijk naar het aantal voedselbanken. De vele mensen die, al dan niet door eigen schuld, in de schuldsanering zitten, vaak omdat de vele kleinere bedrijven failliet verklaard worden of doordat mensen steeds minder kunnen rondkomen en schulden (moeten) gaan maken.

Lees verder onder de advertentie

 

Maar u weet helaas niet van ophouden. Het klimaatakkoord (het rampenplan voor Nederland) van de klimaatdrammers. U heeft het aangenomen zonder het goed door te laten rekenen (door een onafhankelijk bureau). U heeft het lef niet gehad om het volk (Uw werkgever) hierover te laten stemmen.

 

Nee, want u heeft toegestaan dat het referendum, waar wij in de zestiger jaren voor gevochten hebben (notabene via D66) gewoon afgeschaft werd. 

 

U heeft de nog luttele democratie die er was, de nek omgedraaid en de Nederlanders tot voetvolk gemaakt

 

WIJ EISEN DAT HET REFERENDUM TERUG KOMT.

 

U heeft de verzorgingsstaat die Nederland ooit was, een land wat voor haar burgers zorgde, omgedraaid tot een economie waarbij wij uw vele plannen moeten bekostigen, dit ten koste van de welvaart van uw landgenoten.

 

Wij zijn tegen het klimaatakkoord, tegen het afsluiten van het gas, tegen de verplichting van warmtepompen en dure isolatie van onze huizen.

Wij moeten de vrijheid hebben zelf te beslissen wat wij willen en vooral ook kunnen doen om het klimaat te ontlasten.

 

Wij willen wel een schoner milieu, minder vervuiling van de industrie en het stoppen van de ontbossing. Wij stemmen voor statiegeld en veel minder plastic verpakkingen. Op dat gebied is er veel te winnen.

WIJ WILLEN DE BTW OP VOEDSEL TERUG NAAR 6% 

Wij willen een eerlijke verdeling van de ziektekosten-verzekering. Wie meer verdient, moet meer betalen. Iemand die €200.000 per jaar verdient kan makkelijk iets meer betalen dan iemand die €36.000 per jaar verdient of mensen met een AOW of uitkering.

Men moet stoppen met de versobering van de basis verzekering waardoor mensen (vooral ouderen) dure aanvullende verzekeringen moeten afsluiten. Zaken zoals fysiotherapie en tandarts moeten terug in het basispakket.

Eigen risico moet vervallen. 

 

Er moet slechts 1 landelijke zorgverzekering zijn, per regio een afdeling en die regionale afdelingen moeten vallen onder het ministerie van Volksgezondheid. Geld dat binnenkomt via de zorgverzekering  moet besteed worden aan de gezondheidszorg en niet gebruikt worden om gaten mee te vullen in andere departementen.

Medicijnen inkoop alleen uit Europa en niet meer uit China en andere ontwikkelingslanden, aangezien deze regelmatig vervuild zijn.

 

Ziekenhuizen dienen beter georganiseerd te zijn en de veelvoud aan onkundige managers ontslagen te worden. Zij presteren het om ziekenhuizen failliet te laten gaan door slecht beleid.

 

Verplegend personeel, gehandicapenzorg en ouderenzorg beter betalen waardoor het beroep weer aantrekkelijk wordt. Daardoor krijgen we weer meer handen aan het bed. Weer tijd voor de patiënt. Artsen de vrijheid geven hoe ze patiënten willen behandelen in plaats van de managers die nergens verstand van hebben.

 

Betere verzorging van ouderen, weer verzorgingstehuizen met aanleunwoningen waar ouderen naar toe kunnen als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen.

 

Goede verzorging voor gehandicapten.

DE PENSIOEN GELDEN MOGEN NIET NAAR BRUSSEL/EU HET MOET IN EIGEN BEHEER BLIJVEN.

GEEN KORTING OP HET PENSIOEN ER IS GENOEG IN DE POT.

 

Weer kleinschalige scholen, meer geld besteden aan goed onderwijs. Tevens de opleidingen aan de PABO’s naar een hoger niveau brengen (het is toch schandalig dat de jeugd van tegenwoordig maar een 4 voor de rekentoets hoeft te halen omdat anders niemand slaagt!)

DE STUDIE BEURS MOET WEER TERUG KOMEN ZOALS VOORHEEN  

Mensen moeten verplicht een geindexeerd salaris ontvangen, ook de AOW moet geindexeerd worden.

 

De macht die de EU naar zich toe heeft getrokken moet terug naar de deelnemende landen. Wij moeten weer zelf kunnen beslissen hoe wij ons land regeren en zijn niet bereid om de Zuid Europese landen, die er een puinhoop van maken, te financieren. Wij hebben als Nederlanders ook het recht de vruchten van onze eigen arbeid te plukken.

WIJ WILLEN EEN "NEXIT"

Uit het Schengen akkoord. Grenzen dicht. Wie zich hier wil vestigen moet dat officieel aanvragen.

 

STOP MET HET TOEGEVEN AAN ALLE EISEN VAN DE ALLOCHTONEN ZIJ MOETEN ZICH AANPASSEN AAN ONZE NORMEN EN WAARDEN.

 

DE NEDERLANDER HEEFT OOK RECHTEN.

 

WIJ WILLEN ONS LAND WEER TERUG EN ONZE NORMEN EN WAARDEN 

 

Bent u het hier mee eens, vragen wij u deze petitie te tekenen, zodat wij hem kunnen overhandigen aan de Minister (President).

Petitie beëindigd

734 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Leonie Renniers

Stuur Een Email

Tekenen Promoten