Realisatie islamitische begraafplaats Den Haag

Vanuit de FIO (Federatie Islamitische Organisaties) en SIORH (Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden) is het initiatief genomen om een Islamitische begraafplaats te realiseren in en/of omgeving Den Haag.


De reden hiertoe is dat er momenteel onvoldoende begraafplaatsen zijn die volledig voldoen aan de Islamitische eisen, zoals bijvoorbeeld een eeuwige grafrust. Verder zien wij vanuit FIO en SIORH een steeds groter wordende behoefte vanuit de Islamitische gemeenschappen om in Nederland begraven te worden, dan specifiek in Den Haag en/of omgeving.

Lees verder onder de advertentie


Dit zien wij onder andere steeds meer bij de eerste generatie die dicht bij hun kinderen en kleinkinderen begraven willen worden. Ook zien wij dat er steeds meer van de tweede en derde generatie moslims in het land waarin zij geboren en getogen zijn begraven willen worden, namelijk in Nederland, specifiek in Den Haag en/of omgeving.


Tot slot willen wij ook aandacht vragen voor de moslims die bekeerling zijn en/of voor de moslims afkomstig uit landen die ver weg van Nederland liggen en/of uit landen komen waar momenteel oorlog is. Al deze moslims hebben geen keuze en kunnen enkel en alleen in Nederland begraven worden.


Middels deze petitie geef ik steun aan dit initiatief en geef ik het vertrouwen aan FIO en SIORH om een Islamitische begraafplaats te realiseren in Den Haag en/of omgeving. Tevens
geeft ik hiermee aan dat ik de wens heb in Den Haag en/of omgeving begraven wil worden, mits er een Islamitsch begraafplaats is die aan alle Islamtische voorschriften, zoals bijvoorbeeld een eeuwige graf (één van de Islamtische voorschriften)  voldoet.

 

Ter verduidelijking, in de keuze van waar ik graag begraven wil worden gaat het slechts om een wens en behoefte peiling die voor het plan en onderzoek gebruikt mag worden. 

Petitie beëindigd

981 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Aimad Bennouho

Stuur Een Email

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Kassa en Radar NIET in 'de uitverkoop'

126825 Handtekeningen

Tekenen Promoten