Bijeenroepen Algemene LEeen Vergadering

Geachte spelers/figuranten/betrokkenen van NightHaven,

 

Lees verder onder de advertentie

Tijdens de laatste bijeenkomst van 30 mei 2019 tot 2 juni 2019 is, zoals bij vele, het nodige ter oren gekomen. Tevens is, in het licht van de onderlinge spanningen en conflicten, het dan ook zeer spijtig om te moeten vernemen dat hierdoor het evenement Remnant en daarbij dan ook de algehele organisatie van NightHaven het risico loopt om definitief ten einde te komen.

 

Graag zou ik dan ook via deze weg jullie op de volgende punten willen wijzen en hiermee dan ook willen verzoeken om het onderstaande te ondertekenen om een Algemene Leden vergadering bijeen te roepen.

 

NightHaven voldoet wettelijk niet aan de volgende zaken, die als vereniging wettelijk verplicht zijn, en dat draagt als resultaat, dat wij, de spelers/figuranten/betrokken hierbij het onderspit delven.

 

Deze zaken zijn als volgt:

  • NightHaven staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als een gezelschapsvereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, dit betekend dat NightHaven te boek staat als onofficiële vereniging. Dit heeft als resultaat dat zij niet voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen.
  • Wettelijk is een vereniging verplicht om statuten en een huishoudelijk regelement te hebben. NightHaven heeft echter geen statuten.
  • Een vereniging is wettelijk verplicht, ongeacht de rechtsbevoegdheid, om jaarlijks, minimaal één keer een Algemene Leden Vergadering(ALV) te organiseren. Dit is echter in gebreken gebleven sinds de oprichting van de vereniging.
  • Een vereniging is wettelijk verplicht om een jaarverslag te publiceren voor de leden en voor de Kamer van Koophandel.
  • Een vereniging is wettelijk verplicht om een financieel jaarverslag op te stellen en te publiceren.
  • Een vereniging is wettelijk verplicht om enige vorm van financiële uitgaves op te nemen in een begroting en deze tijdens een ALV voor te leggen aan de leden en ter stemming te brengen.
  • Een vereniging heeft leden die contributie afdragen om een bestaansrecht te hebben, echter blijft NightHaven hierbij in gebreken.
  • Het bestuur van een vereniging heeft alle vormen van besluit m.b.t. het functioneren van de vereniging ter stemming te brengen bij de leden. Wederom blijft het bestuur van NightHaven hierin in gebreken.

Graag zou ik via het aanroepen van een ALV de gebreken ter bespreken willen brengen en daarbij gezamelijk tot een oplossing komen. Waaronder bijv. statuten gaan vaststellen, huishoudelijk regelement bijstellen en afstellen, de wettelijke rechten en plichten van de vereniging benadrukken en samen tot naleven brengen

 

Graag zou ik jullie willen verzoeken om het onderstaande document met volledige naam en handtekening te ondertekenen om te proberen de vereniging van de afgrond te redden. Het zou immers zonde zijn om het evenement ten einde te zien komen, tevens wil ik dan ook benadrukken dat ik graag de organisatie wil helpen om te blijven bestaan.

 

 

In het Burgerlijke Wetboek 2/4 m.b.t. de rechten en plichten van een vereniging is alles na te lopen.

 

Hopende jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Joey van de Waal

E: j.vandewaal@outlook.com

Petitie beëindigd

20 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Joey van de Waal

Stuur Een Email

Nederland kiest voor bruto nationaal geluk

886 Handtekeningen

Red de Wal-Vis

1285 Handtekeningen

BELACHELIJK HOGE KOSTEN ETECK!

372 Handtekeningen

Tekenen Promoten