Gevolgen van valse aangifte(s) ex partner op gezin

Op 23 Februari 2018 is er een aangifte gedaan door mijn ex vrouw op het politiebureau aan de Slotlaan te Capelle a/d IJssel. De gevolgen van deze valse beschuldigingen zijn voor mij als vader enorm, mijn leven is hierdoor volledig verwoest en zal nooit meer hetzelfde zijn. Ook mijn kinderen zijn hiervan het slachtoffer geworden en de goede band met hen is hierdoor onherstelbaar beschadigd. 

 

Lees verder onder de advertentie

De politie en betrokken instanties zoals o.a. veiligthuis, het wijkteam, jeugdzorg, veiligheidshuis, raad van de kinderbescherming, reclassering, nifp en ggz hebben hier ook een zeer groot aandeel in gehad. Sommigen instanties en instellingen zorgen tot op de dag van vandaag nog steeds voor onnodige schade en vooral heel veel pijn en verdriet.  


Met het doel van deze petitie wil ik benadrukken hoe het er in Nederland aan toe gaat en dit probleem nog eens uitdrukkelijk onder de aandacht brengen.

 

Wat de ernstige gevolgen zijn van valse aangifte(s), het machtsmisbruik, de corruptie en de belangenverstrengeling van betrokken instanties en instellingen.

 

Hoe complete hulpverleningsinstanties met deze werkwijze financieel in stand worden gehouden door een beroep te doen op de beschikbare subsidies die hiervoor beschikbaar zijn gesteld of de zorgverzekeraar onnodig voor deze kosten laat opdraaien door te manipuleren, te liegen, te bedriegen en raportages en dossiers te vervalsen puur uit eigen belang met als doel zichzelf in stand te houden.

 

Dit gebeurd veelal over de rug van onschuldige kinderen en hun ouders met alle gevolgen van dien. Ik en mijn kinderen zijn hier helaas geen uitzondering in.

 

Daar waar de hulpverlening moet bemiddelen en partijen weer bij elkaar moet brengen, door oplossingen aan te bieden, laten deze betrokken partijen situaties met opzet escaleren door o.a. niet aan waarheidsvinding te doen.

 

Werken betrokken instanties totaal langs elkaar heen door gebrek aan communicatie en expertise en ontbreekt het veelal aan profesionaliteit bij ingezet personeel of teams. 

 

De ernstige tekortkomingen en expertise bij politieonderzoek waar de betrokken rechercheurs vaak geen enkele moeite nemen om de zaak objectief te onderzoeken en te beoordelen. Bij dit soort (valse) aangiftes in de relationele sfeer blijkt in veel gevallen het onderzoek niet goed te zijn opgepakt omdat de expertise en ervaring ontbreekt. 


Aan waarheidsvinding wordt door zowel politie als betrokken instanties niets gedaan. Zoals in mijn eigen zaak heb ik veelal bepaalde instanties nog nooit gezien of gesproken. Door deze ernstige tekortkomingen is mijn zaak uiteindelijk volledig geëscaleerd en uit de hand gelopen met alle gevolgen van dien.


Door al het onrecht wat in mijn zaak is aangedaan heb ik in mijn situatie vaak uit onmacht en met veel emotie gereageerd. Hierdoor ben ik uiteindelijk onterecht beschuldigd en vervolgd voor o.a. huiselijk geweld, bedreigingen, smaad en laster met alle gevolgen van dien. Deze ernstige misstanden en gevolgen hiervan wil ik met deze petitie onder de aandacht brengen omdat ik geen uitzondering ben. Velen met mij (vaders/moeders) zijn slachtoffer geworden van dit soort praktijken en wantoestanden van instellingen en organisaties.

 

De hulpverleningsinstanties spelen hier handig op in en richten hun peilen op de verhalen van een enkele ouder, beide ouders of de zogenaamde kwetsbare kinderen. Door de raportages en adviezen van deskundigen gaat de rechter en het OM vaak mee in deze adviezen van de deskundigen met alle gevolgen van dien.

 

Dit gedrag en handelen van hulpverleningsinstanties is bijna crimineel te noemen en heeft maar een enkel doel. Geld verdienen over de rug van deze hulpbehoevende ouders en kinderen. 

 

Wilt u mijn ervaringen lezen of zelf uw verhaal kwijt door de gevolgen van valse aangifte(s) van uw (ex)partner?

 

Ja, bezoek dan de facebookgroep "De gevolgen van valse aangiftes van je ex partner" waar ik uitvoerig mijn ervaringen en gebeurtenissen beschrijf van de afgelopen 1,5 jaar.

 

Steun deze petitie en deel, like en onderteken deze vooral om dit soort toestanden in de toekomst te voorkomen en help aub mee deze onder de aandacht te brengen bij de overheid.

Teken Deze Petitie!

58%
Handtekeningen: 29
Doel Handtekeningen: 50
Deze Petitie Is Gestart Door:

Raymond B.

Stuur Een Email

Tekenen Promoten