Voor eerherstel vrm. gemeentehuis Beek-Ubbergen!

Van puist naar parel… Dat was en is nog steeds de doelstelling voor de herbestemming van het voormalig gemeentehuis in Beek, tenminste als het aan het Burgerinitiatief en omwonenden ligt. 

Inzet is het behoud van de witte villa, sloop van de lelijke aanbouwen uit de jaren ’70 en daarvoor in de plaats een kleinschaligere nieuwbouw met oog voor ruimtelijke kwaliteit en passend in de omgeving bij de karakteristieke villa.

Met de steun van CDA, Voor Berg en Dal, V.O.L.G., D’66, VVD, Sociaal Groesbeek en GroenLinks[1] is op 31 januari 2019 een geamendeerde nota van uitgangspunten bij raadsbesluit aangenomen, waarmee de raad randvoorwaarden aan het College meegeeft voor medewerking van de raad aan de functieverandering naar wonen op de locatie van het voormalig gemeentehuis van Beek. Als reactie daarop gaat Dornick BV direct daarna in de contramine: “met mij valt nu niet meer te praten……” Een uitvloeisel van deze reactie is het meest recente plan, namelijk bewoning in bestaande bebouwing (Truc om gemeentehuis snel te verbouwen). 

 

Lees verder onder de advertentie

Het College negeert het amendement en weigert het raadsbesluit uit januari 2019 om te zetten in een bestemmingsplan. Het College is voornemens om na de raadsvergadering, waar het voorgenomen besluit ter informatie wordt voorgelegd aan de raad, medewerking te verlenen aan het plan van Dornick BV. Het is kwalijk en zorgelijk te noemen dat het College daarbij een zogenaamde ‘kruimelprocedure’ aangrijpt en daarmee, zoals onze oosterburen zo mooi zeggen, de gemeenteraad “Kalt stellt”. Het College schoffeert de gemeenteraad en indirect schoffeert het College daarmee ook de democratisch gelegitimeerde wil van de inwoners van Berg en Dal.

 

Laat uw stem horen en steun het doel, namelijk eerherstel voor de witte villa, sloop van de lelijke aanbouwen uit de jaren ’70 en daarvoor in de plaats een kleinschaligere nieuwbouw met oog voor ruimtelijke kwaliteit en passend in de omgeving bij de karakteristieke villa (op basis van het amendement).

Petitie beëindigd

131 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Van PUIST naar PAREL

Stuur Een Email

Nieuwe speel tuin Lijsterbeslaan

105 Handtekeningen

Steunbetuiging voor dansgezelschap de Stilte

2735 Handtekeningen

Red Kinderboerderij de Waalrakkers

1315 Handtekeningen

Tekenen Promoten