Laat volk beslissen over Sinterklaastraditie!

Wij, Nederlandse belastingbetalers die door middel van subsidies de NPO financiëeren, constateren dat de NPO met het 'Sinterklaassjournaal' het recht neemt om te bepalen hoe de Nederlandse burger het Sinterklaasfeest moet vieren.

 

Lees verder onder de advertentie

Dit doen zij door het verhaallijn van het Sinterklaassjournaal, waar leerlingen van openbare basisscholen verplicht naar moeten kijken van de directies, aan te passen op meerdere fronten (o.a. kleur van de piet, naam van het paard, aankomst met trein i.p.v. pakjesboot, etc.).

 

Doordat de NPO dit doet voelen kleine(re) organisaties zich verplicht om in deze verhaallijn tegen willens en wetens in mee werken om kinderen niet in de war te maken.

 

Wij verzoeken dan ook duidelijk de NPO om;

  • Voordat zij veranderingen aanbrengt aan de verhaallijn van een traditie onderzoek te doen of er draagvlak is onder de Nederlandse bevolking, of de Nederlandse bevoling d.m.v. een enquete mee te laten denken/beslissen;
  • Gedane veranderingen volgend jaar zoveel mogelijk terug te draaien en de oude traditienormen in stand te houden.

Indien de NPO hier niet aan voldoet verzoeken wij de Nederlandse overheid om;

  • Subsidies aan deze omroepstichting en dan nadrukkelijk dit programma te stoppen, aangezien wij, Nederlandse belastingbetalers, deze subsidie financiëeren.

Tevens verzoeken wij de directies van de openbare schoolbesturen om;

  • Een bindend onderzoek te houden onder ouders van leerlingen van uw (basis)scholen over het wel of niet volgen van het Sinterklaassjournaal van de NPO, aangezien zij eenzijdig beslissen voor de Nederlandse bevolking over hoe zij deze traditie moeten voeren. 

Petitie beëindigd

163 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Piet de Zwart

Stuur Een Email

Tekenen Promoten