Transitievergoeding wordt misbruikt door fiscus!

Als u de transitievergoeding gebruikt voor van werk naar werk (outplacement) of scholing, dan betaalt u GEEN belasting. ... Zodra u de transitievergoeding op uw bankrekening ontvangt, moet u over het bedrag (inkomsten)belasting betalen.

Hoe zit het dan met de arbeidsongeschikte medewerker, die dit moet inzetten voor zijn gemaakte kosten gedurende zijn ziekte, herstel, beterschap en schade (betreft de periode en opbouw naar pensioendatum)

Lees verder onder de advertentie

 

De uitwerking van de wet pakt onredelijk uit, omdat deze transitievergoeding de medewerker uiteindelijk meer geld kost dan die netto van overhoudt.

De fiscus profiteert hiervan en de medewerker die jarenlang heeft gewerkt wordt tekort gedaan!!  Het is een bedrag dat gaat over het aantal jaren dat je in dienst was, en niet over 3 jaar zoals de belastingdienst dat berekend.

De transitievergoeding (wordt beschouwd als bijzonder inkomen voor de toeslagen) en is absoluut niet bedoeld om toeslagen of inkomstenbelastingen, te moeten terugbetalen.

 

Er moet een wetswijziging komen om de transitievergoeding niet te zien als bijzonder inkomen. Daarnaast aanpassing van de onrechtvaardigheid wat betreft het belastingpercentage op de transitievergoeding.

 

De Algemene Wet Inkomensafhankelijke regeling (AWIR) heeft een Ondeugdelijke tekst en uitkomst! En moet worden aangepast!

 

Graag uw hulp om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om de fiscus die profiteert een halt toe te roepen en de (arbeidsongeschikte)medewerker niet tekort te doen!

Petitie beëindigd

10 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Dominique

Stuur Een Email

RACISME MOET VERPLICHT BEHANDELD WORDEN OP SCHOOL

5780 Handtekeningen

Red Democratie en Rechtstaat in Suriname

120 Handtekeningen

Tekenen Promoten