Eerlijke wetten voor opvangcentra van wilde dieren

Wij
Bezorgde dierenvrienden en inwoners van Nederland


Constateren
- Dat op 1 januari 2017 de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking is getreden;
- Dat vele opvangorganisaties van wilde dieren hebben gewaarschuwd dat deze wet problemen voor hen zal opleveren;
- Dat deze waarschuwingen zijn genegeerd en dat opvangorganisaties nu de verwachte problemen ervaren;
- Dat opvangorganisaties in de praktijk zich onmogelijk aan de geldende wetgeving kunnen houden;
- Dat verschillende opvangcentra voor wilde dieren in de afgelopen jaren de deuren hebben moeten sluiten;
- Dat opvangorganisaties op hoge kosten worden gedreven door de aan hen gestelde eisen,
waardoor zij meer geschoold personeel in dienst moeten nemen en vaker professionele hulp moeten inschakelen;
- Dat het in de praktijk niet haalbaar is om elk binnengebracht gewond, ziek of verweesd dier door een dierenarts na te laten kijken;
- Dat dit vooral voor wilde vogels geldt, waar er te weinig gespecialiseerde vogelartsen in Nederland zijn voor 120.000 hulpbehoevende vogels per jaar;
- Dat de NVWA op 6 december 2019 medicijnen in beslag heeft genomen bij het
Vogelopvangcentrum Midden-Nederland, waardoor dit opvangcentrum genoodzaakt is met onmiddellijke ingang een opnamestop in te stellen;
- Dat de NVWA-inspecteur heeft gehandeld in overeenstemming met het Besluit Diergeneesmiddelen, maar hierbij geen rekening heeft gehouden met de praktische werkbaarheid van dit besluit;
- Dat praktisch elk opvangcentrum van wilde dieren de deuren kan sluiten als zij zich strikt aan de wet houden;
- Dat opvangcentra voor wilde dieren belangeloos een maatschappelijke taak en zorgplicht uitoefenen, waar de overheid het laat afweten;
- Dat deze taak niet uitgevoerd kan worden onder de thans geldende wetgeving;
- Dat over slechts enkele maanden het hoogseizoen weer begint, en duizenden vogels per dag de kans lopen in Nederland aan hun lot te worden overgelaten, met grootschalige sterfte als waarschijnlijk gevolg;

Lees verder onder de advertentie


En verzoeken
- Heldere wetgeving die zowel de in het wild levende dieren beschermt als opvangcentra met een ontheffing van de provincie de mogelijkheid geeft deze dieren op te vangen, te behandelen en te verzorgen;
- Een overgangsregeling met directe ingang zodat opvangcentra veilig kunnen werken zonder angst voor vervolging door overactieve NVWA-inspecteurs, of de mogelijkheid tot het aanvragen van een ontheffing voor de belemmerende wet- en regelgeving;
- Een landelijke erkende opleiding voor opvangcentra met een specialisatie in inheemse diersoorten zodat medewerkers van vogelopvangcentra zelfstandig de benodigde handelingen kunnen uitvoeren zonder de kostbare tussenkomst van een dierenarts.

 

Ontvanger: Tweede Kamer

Petitie beëindigd

1773 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Ron Visser

Stuur Een Email

Sta op voor het behouden van ......!!

707 Handtekeningen

Behoud Winkelcentrum Giesen-bautsch

271 Handtekeningen

Tekenen Promoten