Veilig oversteken naar Xerxesweg

Wij, bezorgde ouders van basisscholen Park16hoven en De Stern en bewoners van Park16hoven willen dat de gemeente met spoed maatregelen treft voor een veiliger oversteekplaats. We willen geen slachtoffers. 

 

Lees verder onder de advertentie

Het is ouders en schoolmedewerkers bij wet verboden groepen schoolgaande kinderen te helpen op bij het oversteken op de Van der Duijn van Maasdamweg naar de scholen op de Xerxesweg. Tot nog toe hebben we met deze hulp verkeersongevallen voorkomen. We vrezen voor (jonge) slachtoffers.

 

Wij constateren dat, mede door fouten van de gemeente, de verkeerssituatie niet veilig is. Argumenten van de gemeente dat het wel veilig zou zijn dankzij o.m. de verkeersdrempels en verkeersbrigadiers, zijn onjuist. De politie heeft ons laten weten dat 1. iedere vorm van oversteekhulp hier bij wet verboden is en het wordt niet langer gedoogd; 2. de verkeersdrempels zijn verkeerd zijn geplaatst, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan; 3. de verlichting is onvoldoende; 4. het oerwoud aan bebording ontneemt het zicht op overstekend verkeer en de 30 km borden worden makkelijk over het hoofd gezien.

 

Volgens de politie en betrokken ouders zijn tijdelijke verkeerslichten de oplossing voor meer veiligheid op korte termijn. Het aantal leerlingen en de verkeersintensiteit, incl. bouwverkeer, neemt nog jaren flink toe. Over twee jaar is het aantal leerlingen op de Xerxesweg verdubbeld tot circa 400.

 

Wij verzoeken u een veilige oversteekplaats op korte termijn te realiseren, bijvoorbeeld door middel van tijdelijke stoplichten. Wij verzoeken de gemeente om niet te wachten tot er verkeersslachtoffers gaan vallen, om in de veiligheid te investeren van onze kinderen. We willen niet dat er slachtoffers vallen. 

 

Petitie beëindigd

673 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Marloes van Brugge

Stuur Een Email

Tekenen Promoten