Twizel syn skoalle moat in folsein Frysk namboerd.

Twizel hat in legere skoalle dy't  al jirren lang in boerd foar yn de tún hat makke troch âld haadmaster, Master vd Bij. 

Op dat boerd stiet: de Oanrin, Kr. basisskoalle.   

Lees verder onder de advertentie

No feroarje tiiden en ideen, mar no moat er mij alle geweld in nijerwêtsk logo komme mar is it Fryske kristlike basisskoalle ferfong foar: "Christelijke basisschool".                              As jo ek fyne dat de namme fan de skoalle sa't er wie bêst genôch is, en it nije , as it dan echt moat (want it âlde is net oan ein) dat it nije boerd lyk as it âlde folslein Frysk wurde moat.

 

It griene boerd oan de linkerkant is goed geef Frysk, mei in prachtige ôfbylding.                    

It wiete boerd rjochts, is wat er komme moat: wer't it Frysk fuort helle is.

de OanrinTekenje dan disse petysje,

Petitie In-Actief

91 Handtekeningen
> De beheerder heeft 2 maanden niet ingelogd, de petitie is hierdoor automatisch in-actief gezet!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Seye Herke Brinkman

Stuur Een Email

Tekenen Promoten