Verzoek Populieren vervangen

Beste buurtbewoners,

 

Lees verder onder de advertentie

Zoals bij ieder wel bekend veroorzaken de populieren in het park in het voorjaar een grote overlast voor de buurt. Uiteraard zijn de hoeveelheid pluisjes die de bomen afgeven enorm hinderlijk, maar vooral gevaarlijk omdat (jonge) lui de pluisjes aansteken. De brandweer is hier de afgelopen jaren verschillende keren voor uitgerukt. Gelukkig is het tot nu toe telkens goed afgelopen maar voor hoelang?

 

Inmiddels hebben wij een gesprek met de gemeente hierover gehad en het probleem aangekaart. Zij kennen het probleem en begrijpen het volkomen.  Zij zijn dan ook zeker bereid om mee te helpen om dit probleem op te lossen. Een voorstel die er nu ligt is om énkel de vrouwtjes populieren (want zij geven namelijk de pluisjes af) te verwijderen en deze voor een zo groot mogelijk formaat boom te vervangen. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld de eik of de iep.

 

Mocht het lukken hiervoor te zorgen, dan is ook met de gemeente afgesproken bomen binnen een zo kort mogelijke periode te herplaatsen. Het is natuurlijk onze insteek het park zo groen mogelijk te houden. Immers genieten wij onwijs van ons uitzicht buiten de pluizenperiode om.

Om zo pluisvrij mogelijke lentes tegemoet te gaan, willen wij jullie daarom vragen de plannen te steunen. Je kunt ons helpen door het formulier te ondertekenen. Mocht je het niet eens zijn met het idee, dan horen wij ook graag waarom niet. Wellicht kunnen we dit meenemen in ons verzoek aan de gemeente.

  • Het verzamelen van handtekeningen met voor- en tegenstanders voor deze oplossing;
  • Een brief met de handtekeningenlijst op te sturen naar de gemeente zodat zij een verzoek kunnen indienen voor het verwijderen van de (vrouwtjes) bomen en het plaatsen van nieuwe bomen.

Wij hopen dat jullie begrijpen dat wij uiteraard willen dat het groen behouden blijft, maar dat het huidige aantal populieren geen gevaar meer opleveren voor de omliggende woningen.

 

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan zijn wij bereikbaar via onderstaand telefoonnummer.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Marina Wollrabe                             Ben Baardmans

Trekvalk 6                                           Trekvalk 7
06-53488241                                      06-45016768

Petitie beëindigd

26 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Marina Wollrabe

Stuur Een Email

Tekenen Promoten