Handtekeningen actie tijdelijke bloembakken JPC

Probleemstelling

Wij, de bewoners van de Jan Pieterszoon Coenstraat en aangrenzende straten in Utrecht West / Lombok, ondervinden steeds vaker overlast van het verkeer dat in de JP Coenstraat rijdt. De verkeersoverlast wordt veroorzaakt door sommige bestuurders van motoren, quads en auto’s die te hard, harder dan 30km/uur, door de straat rijden. Dit levert naast onveilige situaties, voor volwassenen, overige weggebruikers en kinderen die in de buurt naar school en de creche gaan, tevens de nodige geluidsoverlast op.

Lees verder onder de advertentie

 

Gevolgen van de overlast

De bewoners vinden dat hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat in de wijk Lombok waarin een aantal scholen zijn gevestigd en veel jonge kinderen wonen. Geluidsoverlast is een afgeleide van het te hard rijdende verkeer.

Daarbij is de Kanaalstraat een winkelgebied waar bewoners en bezoekers over moeten steken naar de daar gevestigde winkels.

 

Voor wie is deze petitie? 

Voor alle bewoners van de JP Coenstraat die last ervaren van de hoge snelheid (en meekomende geluidsoverlast en gevaarlijke situaties) waarmee sommige voertuigen door de straat heen rijden.

 

Het doel van deze petitie

Met deze petitie willen de bewoners van de JP Coenstraat aantonen dat er voldoende draagvlak is voor het tijdelijk plaatsen van bloembakken in de JP Coenstraat. Op de lange termijn wordt er uiteraard gericht op permanente herinrichting van de JP Coenstraat en algehele herinrichting Kanaalstraat - Damstraat. Op deze manier kan de gemeente in de eerste week van Juli een gedegen keuze maken over deze tijdelijke herinrichting van de JP Coenstraat.  

 

Petitie beëindigd

72 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Mathias

Stuur Een Email

Tekenen Promoten