Ed is een BRANDWEERMAN

Collega’s en oud collega’s via deze petitie geven wij aan achter de open brief gericht aan het Veiligheidsbestuur Amsterdam/Amstelland te staan.....

 

Lees verder onder de advertentie

Aan: Het bestuur van de Veiligheidsregio
Amsterdam – Amstelland
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam


Amsterdam, 10 juli 2020


“Open brief”


Geacht bestuur en werkgever,
Terwijl onze samenleving nog volop verwikkeld is in Coronatijd die naast alle burgers in het bijzonder de nood- en hulpdiensten raakt , worden wij thans geconfronteerd met een langslepende zaak nl. het voorgenomen ontslag van één van ons.
Lidmaatschap van een motorclub was voor (wijlen) burgemeester van der Laan aanleiding om aan de gedetacheerde politiefunctionaris, in zijn rol als commandant van de brandweer, Leen Schaap, op te dragen onze collega te ontslaan.
Een rechtszaak volgde en 3 rechters (meervoudige kamer) kwamen op donderdag 28 mei 2020 tot een oordeel en de uitspraak was; De Amsterdamse brandweer mag een werknemer niet ontslaan omdat hij lid is van de Hells Angels.


Volgens de korpsleiding en de veiligheidsregio was het lid zijn van de motorbende
‘onverenigbaar’ met ‘het ambtenaarschap’.
Het bestuur schreef: ‘Wij vinden het ongewenst dat u willens en wetens in omgevingen met personen verkeert van wie u kunt weten dat ze min of meer structureel misdrijven plegen, zich daar op laten voorstaan of daar openlijk voor uitkomen,’
Het gaat om een gewaardeerde brandweerman, binnen de Hells Angels heet hij ‘Pyro’. Hij is ‘road captain’ (chef logistiek).


Onterecht

‘De brandweerman werkt al 25 jaar zonder enig incident bij de brandweer en beschikt over een uitstekende staat van dienst,’ aldus de rechtbank.
Hiervan was betrokkene 21 jaar lid van de Hells Angels. Maar enkel het lidmaatschap van deze motorclub is volgens de rechtbank geen reden om de man te ontslaan.
Bovendien zou het ontslag onterecht betekenen dat een ieder vanwege zijn of haar
lidmaatschap in de toekomst ontslagen zou kunnen worden.
De rechtbank heeft de Amsterdamse brandweer opgedragen een nieuwe beslissing te
nemen.


Naar goed recht besloot u in Hoger beroep te gaan en beloofde u daarnaast in gesprek te
blijven met betrokkene.
Helaas maakt u nu de stap naar de voorzieningen rechter alwaar u een verzoek wil gaan indienen tot stopzetting van het salaris van de betrokken collega.
Werkelijk onbegrijpelijk, na een roerige tijd die vers in het geheugen ligt rond de vorige
(gedetacheerde politiefunctionaris, o.m. bekend van zijn haast persoonlijke strijdt tegen
Motorclubs, in zijn waarneming bendes, maar nu in de rol van) brandweercommandant.


Opnieuw herkennen wij niet het goede werkgeverschap wat zou mogen worden verwacht, mede gelet op de wet Veiligheidsregio’s, voor een veilige werkplek personeel.
Onze collega heeft rechtshulp van een zeer goede advocaat op eigen kosten en u huurt
juristen in op kosten van de gemeenschap met als doel het gelijk aan uw zijde te verkrijgen.
Welk gelijk is onze vraag, de motorclub, door u in navolging van wijlen Eberhard van der Laan en Leen Schaap betiteld als bende is weliswaar door rechtspraak van 29 mei 2019 als club verboden maar door de rechters als club, een vereniging betiteld en dus had hij het burgerrecht lid te zijn.


Wij, ondertekenaars, collega’s van een zeer gewaardeerd lid/werknemer van de
Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland verzoeken u dringend uw besluit te
heroverwegen, beter gezegd in te trekken en het recht van Hoger beroep zijn beloop te
laten. De betreffende motorclub heeft, zij het voorwaardelijk, geen bestaansrecht meer dus waar gaat het nog over.
Slechts over uw gelijk waar de rechtelijke macht meervoudig sprak en u in het ongelijk
stelde.
Deze collega hulpverlener die al meer dan 25 jaar zijn ziel en zaligheid aan de
gemeenschap geeft verdiend beter!


In verband met de vakantie periode en de urgentie van deze brief zijn enkele collega’s
nog niet benaderd, vandaar dat wij deze brief op dit moment uit naam van het overgrote
deel van de uitrukdienst versturen.


Met vriendelijke groet,


De Uitrukdienst.

Petitie beëindigd

284 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Ed is een Brandweerman

Stuur Een Email

Nijmeegse jongeren Skatepark actie

383 Handtekeningen

Kappers gaan KAPOT!

5596 Handtekeningen

Tekenen Promoten