Geen winkels in stadskantoor 1 Tilburg

‘STEVENT DE STAD TILBURG AF OP EEN HISTORISCHE FOUT?’ Dat was de kop van een artikel in het Brabants Dagblad van 25 oktober 2014 over de op handen zijnde renovatie van het stadskantoor 1, beter bekend als de zwarte doos. We zijn nu ruim een half jaar verder en de vraag is nog steeds actueel. In juni 2015 zal hierover een beslissing genomen worden. Het College van Burgemeester en Wethouders wil 7.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak in het stadskantoor realiseren terwijl er in de binnenstad van Tilburg nu reeds de dubbele hoeveelheid vierkante meters winkelruimte leeg staat.

Wie

Erfgoedorganisaties, architecten, heemkundekringen, kunstenaars, ondernemers, winkeliers en alle Tilburgers die zich hierbij betrokken voelen.

Lees verder onder de advertentie

Constatering

Om die winkels te kunnen bouwen moet dit Stadskantoor, dat door architectuurhistorici een icoon van het naoorlogse bouwen in Tilburg genoemd wordt, ingrijpend verbouwd worden en ernstig aan architectonische kwaliteit inleveren. Het gebouw, een ontwerp van het bekende Rotterdamse Architectenbureau Kraaijvanger, gerealiseerd in 1970, krijgt in de plannen van B&W aan drie zijden een aan de architectuur wezensvreemde winkelkraag en aan de zijde van het Paleis Raadhuis een zodanige uitbreiding dat het Paleis niet meer dan een vleugel van het stadskantoor wordt. Er blijft niets over van de respectvolle Kraaijvangerbenadering van het Paleis. De bruid en de bruidegom werden ze bij de oplevering genoemd. Gekleed in een chique zwart pak liet de bruidegom zijn witte bruid in al haar uitbundigheid op het plein gloriëren en dat feest is met deze voorgestelde bruidegom afgelopen. Het Paleis wordt tot bijkantoor gedegradeerd. Het Stadskantoor is van belang als hoofdmoment in een grootschalige binnenstedelijke vernieuwing die voor Nederland uniek is. Het is onderdeel van een ensemble van belangrijke (openbare) gebouwen, de Heikese Kerk, de Schouwburg, het Kantongerecht en het woongebouw de Kattenrug. Dit Stadskantoor markeert de overgang tussen de binnenstad en de Cityring en schept zo verschillende stedelijke sferen. Met moderne middelen heeft het oude Paleis van Willem II een nieuwe achtergrond gekregen en is het verankerd in een nieuwe, grootschalige en grootstedelijke ruimte. De voorgestelde winkelkraag past niet bij deze grootstedelijkheid. Ook moet de binnenzijde van het gebouw er met de winkelplannen aan geloven. De raadzaal met zijn authentieke en nog steeds representatieve interieur wordt respectloos gesloopt. Een nieuwe raadzaal wordt tegen hoge kosten op een andere plaats in het gebouw gerealiseerd. Ook veel kunst, waar het stadsbestuur destijds tonnen in geďnvesteerd heeft, moet voor de verbouwingsplannen wijken. Met de winkelkraag verliest het gemeentehuis ook zijn transparante onderbouw, een colonnade met terugliggende verdiepingshoge glazen puien, een essentieel onderdeel van de architectuur van het totaal. Uitvoering van het nieuwe stadskantoorplan betekent ook dat een rijk bomenbestand, waaronder een monumentale plataan en een judasboom, rond het Stadhuis zal sneuvelen . Niet alleen de bomen verdwijnen maar ook de groeiplaatsen voor die bomen verdwijnen voorgoed door de nieuwe bebouwing. Ook voor een publieksruimte is er in het nieuwe stadskantoor geen plaats. De burger wordt voor het ophalen van zijn identiteitspapieren en andere zaken voortaan naar een dependance verwezen. Een omgekeerde wereld dreigt gerealiseerd te worden in dit Stadskantoor nieuwe stijl: winkels er in, de burger er uit.

Doel

Door ondertekening van deze petitie willen de ondertekenaars het College van B. en W. en de Gemeenteraad van Tilburg oproepen om tegen het uitvoeren van deze winkelplannen te stemmen. Ondergetekende verzoekt het College van B. en W. en de Gemeenteraad van Tilburg bij de renovatie van het Stadskantoor 1 hierin geen winkelruimte te realiseren maar de winkelleegstand in het centrum aan te pakken en respectvol om te gaan met het Paleis en het Stadskantoor en de directe omgeving van deze gebouwen

Petitie beëindigd

1257 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Stuur Een Email

Geen Grote Evenementen in Park Oudegein!

3272 Handtekeningen

Verkeerstuin Utrecht ook in 2025 in beweging !!

163 Handtekeningen

STEUN HET AMSTERDAMSE MIEN RUYSPLANTSOEN

672 Handtekeningen

Tekenen Promoten