Rijksweg A13/A16: meer tijd, geld en beter participatieproces noodzakelijk voor acceptabele A13/A16

De deelnemers van de gebiedstafels, betrokken bij het participatieproces met Rijkswaterstaat voor A13/A16, zijn zwaar teleurgesteld. Niet alleen is het gebiedsproces en de burgerparticipatie een wassen neus, ook de inpassing gebeurt niet met respect voor de omgeving. Goede ideeën vanuit de gebiedstafels zijn van tafel geveegd zonder dat deze op een transparante en gelijkwaardige manier beoordeeld zijn. Mogelijke alternatieven voor inpassing zijn niet neutraal voorgelegd aan bestuurders, maar zijn al door Rijkswaterstaat van een oordeel voorzien. Het probleem is dat de inpassing wordt geleid door het beschikbare budget. Met dit budget komen we nooit uit, want dit budget is voor een goede inpassing in deze stedelijke omgeving veel te beperkt. Daarbij komt dat dit gebied al heel kwetsbaar is door alle overlast (geluid en fijnstof) van andere infrastructuur. Er wordt geen rekening gehouden met de optelsom van al deze effecten en het verdwijnen hierdoor van een gezonde leefomgeving. Tot slot wordt er niet voldaan aan de door de regiopartijen gevraagde ‘saldo nul’ –voorwaarde (niet horen, niet zien en niet ruiken). Onze gemeenten mogen geen proeftuin zijn waar wordt geëxperimenteerd met de gezondheid van de inwoners! Wij luiden nu de noodklok en hebben alle steun nodig van u! Teken a.u.b. de petitie die we aan de Tweede Kamer willen aanbieden.

Wie

Deelnemers van de 4 gebiedstafels van de A13/A16, direct omwonenden en andere inwoners van de gemeente Rotterdam en Lansingerland.

Lees verder onder de advertentie

Constatering

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, De deelnemers van de gebiedstafels, betrokken bij het participatieproces met Rijkswaterstaat voor A13/A16, zijn zwaar teleurgesteld. Niet alleen is het gebiedsproces en de burgerparticipatie een wassen neus, ook de inpassing gebeurt niet met respect voor de omgeving. Goede ideeën vanuit de gebiedstafels zoals een verdiepte N471, glazen overkapping bij de tunnelmonden van de tunnel in het Lage Bergse Bos, noordelijke ontsluiting bedrijventerrein Schiebroek en een verlaging van de AVO-knoop zijn van tafel geveegd zonder dat deze op een transparante en gelijkwaardige manier beoordeeld zijn. Mogelijke alternatieven voor inpassing zijn niet neutraal voorgelegd aan bestuurders, maar zijn al door Rijkswaterstaat van een oordeel voorzien. Het beloofde recreaduct van 60 meter is bijna wegbezuinigd. Het probleem is dat de inpassing wordt geleid door het beschikbare budget. Met dit budget komen we nooit uit want dit budget is voor een goede inpassing in deze stedelijke omgeving veel te beperkt. Daarbij komt dat dit gebied al heel kwetsbaar is door alle overlast (geluid en fijnstof) van andere infrastructuur zoals de Hogesnelheidslijn, RandstadRail, het vliegveld RTHA en de provinciale wegen (N209 en N471). Er wordt geen rekening gehouden met de optelsom van al deze effecten en het verdwijnen hierdoor van een gezonde leefomgeving. Tot slot wordt er niet voldaan aan de door de regiopartijen gevraagde ‘saldo nul’ –voorwaarde (niet horen, niet zien en niet ruiken). Het laatste nieuws is dat deze weg met dubbellaags ZOAB-fijn wordt aangelegd en dat deze regio een proeftuin wordt. Op basis van dit experiment worden geluidsschermen lager. Geen garanties zijn er dat dit experiment slaagt. Nota bene Rijkswaterstaat zelf heeft onlangs in een bijeenkomst laten weten grote twijfels te hebben over de toepassing ervan. Wij zien een nieuwe HSL geboren worden waar de geluidsnormen niet gehaald worden. Onze gemeenten mogen geen proeftuin zijn waar wordt geëxperimenteerd met de gezondheid van de inwoners! We zijn geen voorstander van de weg, maar als deze er toch moet komen dan is het noodzakelijk alles in het werk te stellen voor een goede inpassing van de A13/A16, waarbij de gezonde leefomgeving voor de burgers rondom de rijksweg gewaarborgd blijft. Dit betekent dat er voldoende tijd en geld beschikbaar moet zijn en tevens verbetervoorstellen vanuit burgers moeten worden geïmplementeerd in de uiteindelijke plannen van het Rijk (het Ontwerp TracéBesluit (OTB) en TracéBesluit (TB)).

Doel

Extra geld, meer tijd en een lagere ligging van de rijksweg (zoals door de gebiedstafelleden is voorgesteld) voor een betere inpassing en garanties over geluid, zicht en luchtkwaliteit in de directe omgeving. Helpt u ons a.u.b. de minister aan haar toezeggingen te houden door tijdens de MIRT behandeling van 27 mei 2015 de Minister om meer geld en tijd te vragen alsmede het proces van burgerparticipatie te laten plaatsvinden conform de Code Maatschappelijke Participatie en alle door bewoners ingebrachte varianten serieus te nemen en samen te zorgen voor de beste inpassing. De volgende toezeggingen heeft de Minister gedaan: 1) Deze rijksweg heeft een dubbele doelstelling: niet alleen bereikbaarheid maar ook verbetering leefomgeving. Deze laatste wordt met de voorkeursvariant van Rijkswaterstaat niet gehaald. 2) De Minister heeft aangegeven ruimhartig om te gaan met betrekking voor wat nodig is om de cumulatie van alle (geluids)effecten tegen te gaan in deze regio (HSL, Luchthaven Rotterdam The Hague Airport en deze nieuwe A13/A16). Rijkswaterstaat ontwerpt alleen op basis van de wettelijke normen. Ruimhartig is volgens Rijkswaterstaat hier niet van toepassing! 3) De Code Maatschappelijke participatie (CMP) is van toepassing. Dit betekent dat ideeën vanuit de burgers, welke voldoen aan het Standpunt van de Minister en het document ‘Inpassing in Samenhang’ op een transparante en gelijkwaardige manier moeten worden beoordeeld.

Petitie beëindigd

1665 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Stuur Een Email

RACISME MOET VERPLICHT BEHANDELD WORDEN OP SCHOOL

84 Handtekeningen

Red Democratie en Rechtstaat in Suriname

120 Handtekeningen

Tekenen Promoten