2.5 miljoen extra subsidie voor de regeling leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen in Gelderland

Provincie Gelderland ondersteunt initiatiefnemers met de subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. Via de tenderprocedure konden projecten worden ingediend. In 2013, 2014 en in 2015 werd de subsidiepot steevast overvraagd. De subsidieregeling is nu geŽindigd, terwijl er bij de laatste tranche 16 projecten ter waarde van 1.075.925,32 euro zijn afgewezen vanwege het bereiken van het subsidieplafond. VKK-FDG (per 1 juli a.s. Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland) pleit ervoor dat de provincie Gelderland dit bedrag beschikbaar stelt om deze projecten alsnog te subsidiŽren zonder dat er opnieuw een aanvraag hoeft te worden ingediend. Het dekkingsplan met de vereiste externe financiering is namelijk voor deze projecten reeds sluitend. Daarnaast zijn er nog 20 projecten geweigerd omdat de aanvraag niet compleet was. Hierbij gaat het om 1.605.793,55 euro. DKK Gelderland i.o. pleit voor een tweede tender in september 2015 waar 1,5 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor deze en nieuwe aanvragen conform de huidige criteria.

Wie

Initiatiefnemers van leefbaarheidsprojecten en besturen van dorpshuizen, dorpsbelangenorganisaties en overige burgerinitiatieven uit Gelderland.

Lees verder onder de advertentie

Constatering

Het probleem is dat goede projecten niet uitgevoerd kunnen worden terwijl de plannen veel draagvlak hebben en de vereiste co-financiering is geregeld.

Doel

2,5 miljoen euro extra subsidie in 2015 voor de regeling leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen in Gelderland

Petitie beëindigd

549 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Stuur Een Email

Geen Grote Evenementen in Park Oudegein!

3272 Handtekeningen

STEUN HET AMSTERDAMSE MIEN RUYSPLANTSOEN

672 Handtekeningen

Verkeerstuin Utrecht ook in 2025 in beweging !!

168 Handtekeningen

Tekenen Promoten